Fakultet primijenjene matematike i informatike

Primjene dinamičkih sustava

M079 (1+1+0) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj predmeta: U okviru ovog predmeta želimo studente upoznati s osnovnim pojmovima teorije dinamičkih sustava s naglaskom na modele iz drugih znanstvenih disciplina kao što su ekonomija, biologija, elektrodinamika, mehanika itd. Studenti će se upoznati sa odabranim temama i algoritmima,
koji imaju široku primjenu, koristeći neke od standardnih matematičkih alata (MatLab, WRIMathematica, Octave).

 

Sadržaj predmeta.

1. Sustavi običnih diferencijalnih jednadžbi
2. Diskretni dinamički sustavi
3. Primjene. Linearni modeli u ekonomiji (zatvoreni i otvoreni modeli ekonomije). Lotka-Volterra jednadžba. Holling-Tanner model. Zeemanov model otkucaja srca. Hopfova bifurkacija. 

 

Izvođenje nastave i vrednovanje znanja: Predavanja i vježbe su obavezne. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće

 

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Ninoslav Truhar  
ASISTENT prof.dr.sc. Ninoslav Truhar  
     

 

OSNOVNA LITERATURA:

1. D. K. Arrowsmith and C. M. Place, „Dynamical Systems: Differential Equations, Maps and Chaotic Behaviour“, CRC Press, Boca Raton, 1998.
2. L. Perko, „Differential Equations and Dynamical Systems“, New York : Springer - Verlag, 2001.

Dopunska literatura:

1. T. A. Weber, „Optimal Control Theory with Applications in Economics“, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2011.
J. Jost, „Dynamical Systems: Examples of Complex Behaviour“, Universitext. Springer-Verlag, Berlin, 2005

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Primjene dinamičkih sustava realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA I VJEŽBE Četvrtak, 12-14h D9
     
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

PISMENI ISPIT

 

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI

 

  • DOMAĆE ZADAĆE

 

 

 

OBAVIJESTI

Obavijesti se mogu vidjeti jedino ako ste logirani u sustav

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment