Fakultet primijenjene matematike i informatike

Analiza poslovanja poduzeća

E001 (2+1+1) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Analiza poslovanja poduzeća izvodi se u zimskom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjerovima: Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente naučiti temeljne financijske izvještaje. Naučiti financijsku analizu poduzeća. Naučiti što znači rizičnost poslovanja poduzeća i kako se ona može mjeriti. Naučiti dugoročno i kratkoročno planiranje. Također, studenti se kroz ovaj kolegij upoznaju s različitim izvorima financiranja poduzeća. Sve navedene analize se rade na financijskim izvještajima stvarnih poduzeća. Naglasak je na primjeni navedenih analiza u praktičnim situacijama.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Nataša Šarlija  ponedjeljak 11:00 - 13:00
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. Ross, Westerfield, Jordan; Fundamentals of Corporate Finance, McGraw Hill, Boston, 2003.
  2. N. Šarlija, Recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici predmeta.
 
Izvedbeni program kolegija Analiza poslovanja poduzeća realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara).

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava se izvodi u informatičkoj učionici gdje studenti sve navedene analize rade na praktičnim primjerima uz upotrebu softverskih alata (Statistica, Excel). Predavanja, vježbe i seminari su obavezni. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na 3 kolokvija, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju ispit. Osim položenog ispita ili kolokvija, studenti su obvezni izraditi projektni zadatak. 

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavna cjelina   Nastavni materijali 
Informacije o kolegiju Sadržaj i način ocjenjivanja O kolegiju
Nastavne cjeline i literatura Program i literatura
 Temeljni financijski izvještaji    Bilanca  Bilanca (prezentacija)

Primjer

Račun dobiti i gubitka  Račun dobiti i gubitka (prezentacija)
Novčani tijek  Novčani tijek (prezentacija)

Tekst "Cash is king"

Case study

Rimac Automobili - podaci

Rimac Automobili - pitanja

Priprema za kolokvij Zadaci
Zadaci za vježbu  Zadaci za 1. kolokvij
 Financijska analiza   Horizontalna i vertikalna analiza   Horizontalna i vertikalna (prezentacija)
 Financijski pokazatelji

Financijski pokazatelji (prezentacija)

Financijska analiza (opis)

Zadaci za vježbu na satu Zadaci - financijska analiza
Du Pont sustav Du Pont sustav (prezentacija)
Du Pont sustav - rješenja Du Pont sustav s rješenjima 
Primjer za analizu Jupi d.o.o.
Modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja poduzeća Modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja poduzeća

Modeli za ocjenu rizičnosti (prezentacija)

Modeli za ocjenu rizičnosti (opis)

Zadaci za vježbu Priprema za 2.kolokvij

Kratkoročno financiranje

Kratkoročno financiranje

Kratkoročno financiranje (prezentacija)

Kratkoročno financiranje (tekst uz prezentaciju)

Tekst "Upravljanje obrtnim kapitalom"
Dugoročno financiranje Dugoročno financiranje Dugoročno financiranje (prezentacija)
Dugoročno financiranje (tekst uz prezentaciju)
Zadaci za vježbu

Priprema za 3. kolokvij

Izvori financiranja  Izvori financiranja Izvori financiranja (prezentacija)

Financiranje rastućih
poduzeća

Financiranje rastućih
poduzeća (prezentacija)

Projektni zadatak Projektni zadatak Upute za projektni zadatak

 

OBAVIJESTI

13. 2. 2023. 

Rezultati ispita - Analiza poslovanja poduzeća 

Andrić Branko

Teorija 14/26, 2

Zadaci 9/18, 2

Projekt 2

Ukupna ocjena 2

Uvid u ispit: 14. 2. 2023. u 9:00, kabinet

 

 

6. 2. 2023.

Prijedlog konačnih ocjena možete pogledati ovdje

Studentima koji su zadovoljni, ocjena će biti upisana, a ostali se mogu javiti mailom. Ocjena iz projekta se može popraviti. 

Na upis ocjena nije potrebno osobno dolaziti.  

 

10. 1. 2023. 

Rezultate kolokvija možete pogledati ovdje

Uvid u kolokvije će biti 13. 1. 2023. u 10:00 i 16. 1. 2023. u 11:00 u kabinetu 44 na Ekonomskom fakultetu (2. kat, stara zgrada)

 

23. 1. 2023. 

Konačne rezultate kolokvija možete pogledati ovdje

Uvid u kolokvije će biti 24. 1. 2023. u 11:30 u kabinetu 44 na Ekonomskom fakultetu. 

Rok za predaju projektnog zadatka je 30. 1. 2023. 

Ispit treba prijaviti za 30. 1. 2023. Studenti koji su kolokvirali ne trebaju dolaziti na ispit. Prijedlog konačnih ocjena bit će objavljen 6. 2. 2023. 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment