Fakultet primijenjene matematike i informatike

Didaktika I

P007 (1+1+1)  - 3 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Didaktika se izvodi u 2. semestru Diplomskog studija- Nastavnički studij matematike i informatike te u 8.semestru Nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim teorijskim i praktičnim aspektima obrazovanja i nastave.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Rahaela Varga  
   Ružica Tokić Zec  

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Bognar, L., Matijević, M., Didaktika. Zagreb: Školska knjiga, 2002.
  2. Pranjić, M., Didaktika. Zagreb: Golden marketing, 2005.
  3. Meyer, H., Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita, 2005.
  4. Peko, A., Obrazovanje, U: Osnove suvremene pedagogije (ur.: Mijatović, A., Vrgoč, H., Peko, A., Mrkonjić, A., Ledić, J.), Hrvatsko pedagoško-književni zbor, Zagreb, 1999., str. 203.-223.
  5. Jelavić, F., Didaktičke osnove nastave. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1995.
  6. Terhart, E., Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa, 2001. 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Program se realizira putem predavanja, seminara, vježbi i konzultacija. Seminari se organiziraju kao aktivne studentske radionice u kojima se kritički razmatraju odabrane teme iz didaktike. Nakon odslušanih predavanja, održanih seminara i aktivnog sudjelovanja na vježbama student polaže ispit, koji se satoji od pismenog i usmenog dijela. 

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

OBAVIJESTI

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment