Fakultet primijenjene matematike i informatike

Didaktika II

P008 (1+1+1)  - 3 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Didaktika se izvodi u 3. semestru Diplomskog studija - Nastavnički studij matematike i informatike te u 9. semestru Sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj je kolegija upoznati studente s osnovnim teorijskim i praktičnim aspektima obrazovanja i nastave.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Rahaela Varga  
   Ružica Tokić Zec  

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Marsh, J.C., Kurikulum: Temeljni pojmovi, Zagreb:Educa, 1994.
  2. Previšić, V. (ur.), Kurikulum: Teorije, metodologija, sadržaj, struktura. Zagreb: Zavod za pedagogiju; Školska knjiga, 2007.
  3. Peko A., Varga R., Mlinarević, V., Munjiza E., Lukaš M., Kulturom nastave (p)o učeniku,Osijek:Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2014.
  4. Didaktičke teorije, (ured. Gudjons et.al.), Zagreb: Educa, 1992.

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Program se realizira putem predavanja, seminara, vježbi i konzultacija. Seminari se organiziraju kao aktivne studentske radionice u kojima se kritički razmatraju odabrane teme iz didaktike. Nakon odslušanih predavanja i održanih seminara te aktivnog sudjelovanja na vježbama, student polaže ispit, koji se satoji od pisanog i usmenog dijela. 

 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

OBAVIJESTI

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment