Odjel za matematiku

Makroekonomija II

E013 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Makroekonomija II izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija smjera Financijska matematika i statistika. Ciljevi su kolegija integrirati i produbiti znanja studenata o ponašanju zatvorenog i otvorenog gospodarstva, omogućiti im stjecanje kompetencija za samostalno analiziranje i kritičko vrednovanje učinaka makroekonomske politike tijekom vremena, a u okvirima kompleksnijih makroekonomskih modela, te primjenu stečenih kompetencija u analizi i vrednovanju stvarnih makroekonomskih događaja i situacija.

 

 • Sadržaj kolegija možete preuzeti s ove poveznice.

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA Prof. dr. sc. Đula Borozan Navedene na web stranici
ASISTENT    

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Đ. Borozan:Makroekonomija, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2019.
 2. O. Blanchard: Makroekonomija, treće izdanje u prijevodu Mate d.o.o., Zagreb, 2005. (ili na engleskom jeziku: Macroeconomics, 7. izdanje, MIT, 2017.)

DOPUNSKA LITERATURA

 1. N.G. Mankiw: Macroeconomics, The Dryden Press, Fort Worth, 10. izdanje, 2019.
 2. J. Tica: Makroekonomija II, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020.
 3. I. Bičanić, M. Deskar-Škrbić: Makroekonomika I -za ekonomiste i neekonomiste s hrvatskim prijevodima, Arhivanalitika, Zagreb, 2018.
 4. D. Romer: Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill Educ., 5. izdanje, 2018.
 5. O. Blanchard, F. Giavazzi, A. Amighini: Macroeconomics: A European Perspective, Pearson, 2. izdanje, 2017.
 6. Đ. Borozan: Priručnik za vježbe iz makroekonomije, Ekonomski fakultetu u Osijeku, 2019.
 7. zabilješke s predavanja

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Makroekonomija II realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.

 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  ponedjeljak, 8:00 - 10:00             on-line
VJEŽBE  ponedjeljak, 10:00 - 12:00             on-line

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Dvije su alternative vrednovanja znanja iz Makroekonomije I i dobivanja konačne ocjene: aktivno sudjelovanje u nastavi (tj. kolokviranje) i polaganje ispita na nekom od ispitnih rokova.

1. Kolokviranje. 

U sustav kolokviranja mogu se uključiti svi studenti Odjela upisani na kolegij u tekućoj akademskoj godini. Kolokviranje podrazumijeva izlazak na testove (dva kolokvija) i ostvarenje odgovarajućeg broja bodova na njima. Tijekom trajanja nastave moguće je prikupiti kroz različite aktivnosti određeni dio bodova koji se pripisuju bodovima ostvarenim na kolokvijima. Uspješno kolokviranje podrazumijeva prikupljanje najmanje 51% od ukupno mogućih bodova (točan minimalni broj bodova piše na testu!). Uz to, jedna ocjena iz kolokvija mora obvezno biti pozitivna.

2. Polaganje ispita na nekom od ispitnih rokova.

Ispit iz Makroekonomije je pismeni i usmeni. Pismeni test sadrži različite tipove ispitnih pitanja (npr. pitanja kod kojih je potrebno zaokružiti točan odgovor, upisati riječ koja nedostaje, definirati ključne pojmove, vrednovati istinitost zadanih tvrdnji, algebarskim putem riješiti neke probleme i sl.). Priručnik za vježbe iz makroekonomije sadrži mnoštvo primjera takvih ispitnih pitanja, kao i primjerak pismenog testa. Na usmenom ispitu studenti odgovaraju na pitanja napisana na kartici koju izvuku. Konačna ocjena iz Makroekonomije ovisi o znanju pokazanom na pismenom i usmenom dijelu ispita.

Smjernice za pismeni ispit, kao i više informacija o vrednovanju znanja, možete preuzeti ovdje., kao i u okviru kolegija postavljenog na on-line sustavu za učenje Merlin 2020./2021.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 • Udžbenik iz Makroekonomije te Priručnik za vježbe su osnovni nastavni materijali.
 • Prezentacije s predavanja dostupne su na platformi Merlin.
 • Domaće zadaće i njihova rješenja dostupni su na ovoj poveznici.

 

OBAVIJESTI

Obavijesti pratite na ovoj poveznici

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment