Odjel za matematiku

Nelinearna optimizacija

M129 (3+2+0) - 7 ECTS bodova

MSTeams kod: a14grob

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Nelinearna optimizacija izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i računarstva te sveučilišnog diplomskog studija financijske matematike i statistike. Cilj kolegija je studente upoznati s načinom pristupa rješavanju realnih problema nelinearne optimizacije koji se pojavljuju u različitim primjenama. Posebno će se razmatrati postavljanje problema, njegovo rješavanje i interpretacija rezultata. Obradit će se i analizirati poznate numeričke metode za rješavanje jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih problema diferencijabilne i nediferencijabilne nelinearne optimizacije.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Kristian Sabo

 po dogovoru putem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ASISTENT

Antonio Jovanović

Tomislav Prusina

po dogovoru putem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. R. Scitovski, K. Sabo, D. Grahovac, Globalna optimizacija, Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku, 2017.
  2. R. Scitovski, N. Truhar, Z. Tomljanović, Metode optimizacije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2014.
  3. A. S. Ackleh, E. J. Allen, R. B. Kearfott, P. Seshaiyer, 2010. Classical and Modern Numerical Analysis: Theory, Methods and Practice. Taylor and Francis Group, LLC.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Nelinearna optimizacija realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Ponedjeljak, 13-15.30h  D5
VJEŽBE  Utorak, 11-13h RP1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom izvođenja nastave pišu dva kolokvija, od kojih svaki novi 100 bodova, a pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 35 bodova, a ukupno barem 80 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita, koji se po njihovom izboru može održati tijekom tekuće akademske godine. Pri tome ocjene na kolokviju definirane su na sljedeći način:

dovoljan: 80 - 140
dobar: 140 -200
Studenti mogu postići višu ocjenu rješavanjem domaćih zadaća.
PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, zadaća, pismenog ispita i seminara, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
 Globalna optimizacija  

Mathematica modul-3

Mathematica modul-4

Prezentacija - jednodimenzionalna globalna optimizacija

  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbe Materijali 
 Jednodimenzionalna minimizacija strogokvazikonveksnih funkcija  py skripta
 Kvadratne interpolacijske metode   py skripta
 Gradijentna metoda  py skripta
 Newtonova metoda  py skripta
 DFP metoda  py skripta
 Metoda tangenti  py skripta
  • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 

  •  DOMAĆE ZADAĆE 

 

OBAVIJESTI

  •  Drugi kolokvij će se održati u ponedjeljak 6.6.2022. u 13h u predavaonicama D3 i D8.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment