Odjel za matematiku

 Konveksne funkcije

M053 (1+1+0) - 3 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Konveksne funkcije izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i četvrte godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je sistematizirati geometrijska i analitička svojstva konveksnih skupova i konveksnih funkcija, koja se koriste u različitim područjima primijenjene matematike.

 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava Po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. S. Boyd, L. Vandenbergher, Convex Optimization, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

  2. M. Alić, G. Nogo, Optimizacija: Uvod u teoriju nužnih i dovoljnih uvjeta ekstrema, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2004.

 

DOPUNSKA LITERATURA

  1. D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997.
  2. M. S. Bazarra, H. D. Sherali, C. M. Shetty, Nonlinear Programming:Theory and Algorithms, 3rd Edition, Wiley, New Jersey, 2006.
  3. J. M. Borwein, A. S. Lewis, Convex Analysis and Nonlinear Optimization, Springer-Verlag, New York, 2000.
  4. J. Pečarić, F. Proschan, Y. L. Tong, Convex Functions, Partial Orderings and Statistical Applications, Academic Press, London, 1992.

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Konveksne funkcije realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Utorak, 13-14h D-9 
VJEŽBE  Utorak, 14-15h D-9

 

PRAVILA POLAGANJA ISPIT

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Uvjet za polaganje kolokvija je ostvarenih minimalno 30 bodova po svakom kolokviju i minimalno 90 bodova ukupno.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

NASTAVNI MATERIJALI ZA BEZKONTAKTNU NASTAVU

Nastavni materijali dostupni su samo registriranim korisnicima.

Predavanje 14   

Predavanje 13   

Predavanje 12   

Predavanje 11  

Predavanje 10  

Predavanje 9  

Predavanja 7 i 8  

Predavanje 6  

Predavanja  4 i 5  

Predavanje 3  

Predavanja 1 i 2  

Mole se studenti da redovito riješavaju zadatke koji se nalaze u materijalima s predavanja.

 

OBAVIJESTI

Rezultati pismenog ispita održanog 7. rujna 2022. 

Rezultati kolokvija

Mole se studenti koji žele odgovarati za višu ocjenu od ponuđene da se jave na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rezultati prvog kolokvija

 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment