Fakultet primijenjene matematike i informatike

Teorijske osnove računalne znanosti

M097 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cUpoznati se sa apstraktnim strojevima i problemima koji oni mogu riješiti  (teorijom automata) i formalnih jezika (regularnih jezika i kontekstno neovisnih jezika).  Naglasak će biti na načinima razmišljanja koja će studentima omogućiti bolje razumijevanje  teorije automata i formalnih jezika. Kroz vježbe studenti će biti upoznati sa mnogim primjerima formalnih jezika u različitim programskim jezicima.astava se izvodi putem predavanja i vježbi. Predavanja i vježbe su obavezne. 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Zoran Tomljanović vidjeti OVDJE
     

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation (3rd Ed.), Cengage Learning, Boston, 2013.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Teorijske osnove računalne znanosti realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže kroz pismeni i usmeni ispit. Studenti se mogu osloboditi pismenog ispita preko dva kolokvija. 

Pismeni dio ispita se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi 100 bodova.

  • Na svakom kolokviju bodovni prag je 30 bodova.
  • Studenti, koji ukupno imaju barem 80 bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, su položili pismeni dio ispita.

 

PISMENI ISPIT

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija moraju prije pristupanja usmenom ispitu najprije položiti pismeni dio ispita u nekom od redovnih ispitnih termina. Na pismenom ispitu za ocjenu dovoljan (2) potrebno je skupiti barem 45% od ukupnog broja bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI I ISPITNI MATERIJALI

 

OBAVIJESTI

  • Obavijesti mogu vidjeti samo registrirani korisnici

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment