Fakultet primijenjene matematike i informatike

Metodika nastave matematike 3

MP004 (2+0+1) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj predmeta Metodika nastave matematike III jest upoznati studente s metodičkim pristupom konceptu funkcije u osnovnoj i srednjoj školi. Studenti će upoznati i naučiti kvalitetno i uspješno vrjednovati nastavu matematike, rad učenika i nastavnika. 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ljerka Jukić Matić Po dogovoru
ASISTENT    
     

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Z. Kurnik, Znanstveni okviri nastave matematike, Element, 2009. 
  2. M.Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom I, Element, Zagreb, 2001.  
  3. M.Pavleković, Metodika nastave matematike s informatikom II, Element, Zagreb, 1999.  

Dopunska literatura 

  1. Stručno-metodički časopisi,
  2. Udžbenici za osnovnu i srednju školu 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Metodika nastave matematike 3 realizira se s fonndom od 45 sati (tjedno 2 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i seminara je obavzeno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 12-14h P7
SEMINAR Srijeda, 14-15h P7
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Predavanja i seminari su obvezni. Tijekom semestra putem kolokvija, koji pokrivaju cijelo gradivo, provjerava se znanje studenata. Seminari će tematski biti vezani uz vrednovanje u nastavi matematike. Samostalno izrađeni seminar javno se izlaže i ocjenjuje. Kvalitetni seminarski radovi izlažu se na Stručnom kolokviju. Nakon odslušanih predavanja polaže se ispit, koji se sastoji od usmenog dijela.

NASTAVNI MATERIJALI

 Svi nastavni materijali nalaze se na Teams platformi.

 OBAVIJESTI

  • Sve obavijesti stavljaju se na Teams

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment