Odjel za matematiku

Semantika programskih jezika

II008 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

lambdaUpoznati studente s apstraktnim modelom programskih jezika ?-calculus. Objasniti generalna svojstva programa koji može mijenjati druge programe u apstraktnom okruženju neopterećenog detaljima. Ovladati pojmovima varijabla, apstrakcija (funkcijska definicija), primjena funkcije na argument (Application). Povezati ove koncepte s konceptima funkcijskog programiranja i jezika Haskell ili Coq.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Ponedjeljkom od 11-13h ili prema dogovoru
ASISTENT Luka Borozan Četvrtkom od 10-12h

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Benjamin C. Pierce, Types and Programming Languages, MIT Press, 2002
  2. J. C. Mitchell, Foundations for Programming Languages, MIT Press, 1996

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

TBA

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

TBA

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Svi materijali su dostupni putem službenog Teams kanala kolegija (Team code: hf0d74j).

 

 

OBAVIJESTI

  • TBA

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment