Odjel za matematiku

Obrada prirodnog jezika tehnikama dubinskog učenja

I069 (3+2+1) - 8 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

NLPObrada prirodnog jezika pripada jednom od temeljnih područja umjetne inteligencije stoga će studenti u ovom predmetu modelirati probleme obrade prirodnog jezika koristeći napredne tehnike iz strojnog učenja. Teorijskim pristupom bit će upoznati s različitim primjenama i jezičnim modelima, a kroz praktičan rad razvijat će vlastite dubinske modele u
modernim Python bibliotekama za dubinsko učenje te vrednovati na stvarnim primjenama obrade prirodnog jezika.

  • Sadržaj kolegija: [pdf] .

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Domagoj Ševerdija  
ASISTENT Rebeka Čorić  
ASISTENT Danijela Jaganjac  

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Y. Goldberg, Neural Network Models for Natural Language Processing,Morgan & Claypool Publishers, 2017
  2. P. Goyal, S. Pandey, K. Jain, Deep Learning for Natural Language Processing: Creating Neural Networks with Python, Apress, 2018.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  četvrtak, 9-12h  
VJEŽBE - grupa A  četvrtak, 14-16h  
VJEŽBE - grupa B  četvrtak, 14-16h  

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Kolegij se polaže na temelju aktivnosti prema bodovima:

  kategorije  ECTS  aktivnost studenata bodovanje 
1.  pohađanje predavanja i vježbi Prisutnost na nastavi, rasprava, timski rad, samostalan rad na zadacima i kratke provjere znanja  0-10
2.  zadaće samostalno rješavanje programskih zadataka 15-25 
3.  2 kolokvija provjera usvojenosti teorijskog dijela gradiva 15-25 
4. završni ispit 2 Izrada seminarskog rada/programskog projekta 20-40

OCJENA

Zadovoljavanje minimalnog praga bodova za sve kategorije je nužnost za prolaz na kolegiju. Obzirom na ostvarene bodove, student može ostvariti sljedeće ocjene:

 PISMENI dovoljan (2)  dobar (3)  vrlo-dobar (4)  izvrstan (5) 
   50-59 60-75   75-89  90-100

PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko navedenih kriterija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

NASTAVNI MATERIJALI

 

OBAVIJESTI

  •  zbog novonastalih mjera kolegij se izvodi kao e-kolegij na MERLINu 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment