Odjel za matematiku

Napredne tehnike programiranja

I068 (2+2+1) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cNapredne tehnike programiranja izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je: upoznati studente s oblikovnim obrascima u programiranju; ovladati SOLID principima dizajniranja programskog koda; razumjeti i znati praktično koristiti koncepte kreacijskih (creational), strukturnih (structural) i „behavioral“ oblikovnih obrazaca.
Naglasak će biti na praktičnoj implementaciji ovakvih koncepata u jeziku C++.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević Ponedjeljkom od 11-13h
ASISTENT Antonio Jovanović Četvrtkom od 10-12h

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, G. Booch, Design Patterns: Elements of Reusable Object-
    Oriented Software, Addison-Wesley, 1995.
  2. A. Alexandrescu, Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied, Addison-Wesley, 2001
  3. B. Stroustrup, The C++ Programming Language, Addison Wesley, 2000.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

 TERMINPREDAVAONICA
Predavanja i vježbe Petak, 12h-16h Računalni praktikum 2 (RP2)

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Predavanja i vježbe su obvezni. Ispit se sastoji od praktičnog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Vježbe su laboratorijske uz korištenje računala. Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće
zadaće. Tijekom predavanja bit će definirani samostalni ili grupni praktični projekti.

 

NASTAVNI MATERIJALI

  •  Nastavni materijali su dostupni putem internog MS Teams kanala. 

OBAVIJESTI

  • Sva komunikacija i razmjena materijala odvija se putem internog MS Teams kanala.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment