Strani jezik u struci I

Z002 (0+0+2) + (0+0+2) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Strani jezik u struci I izvodi se u zimskom i ljetnom semestru prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je usvajanje osnovne terminologije iz područja matematike i informatike te što korektnija primjena gramatičkih struktura koje su karakteristične za jezik u struci. Osposobljavanje studenata za čitanje stručne literature i vođenje razgovora o nekim osnovnim temama vezanim uz struku.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA

Karmen Knežević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 na Odjelu za fiziku prema dogovoru
     

OSNOVNA LITERATURA ZA ENGLESKI JEZIK U STRUCI I

  1. I. Ferčec, A Course in Scientific English: Mathematics, Physics, Computer Science, Odjel za matematiku/Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2001.
  2. R. Murphy, English Grammar in Use, CUP, Cambridge, 1999.

 

OSNOVNA LITERATURA ZA NJEMAČKI JEZIK U STRUCI I

  1. H. Binder/R. Buhlmann, Hinführung zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachsprache, Teil1:Mathematik, Max Hueber Verlag, München, 1981.
  2. Dreyer-Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber Verlag, München, 2000.
  3. J. Ortmann, Einführung in die PC-Grundlagen, Tandem Verlag, Herne, 1993.

Izvedbeni program kolegija Strani jezik u struci I realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata seminara u oba semestra). 

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava za ovaj predmet predviđena je u obliku seminara koji su obavezni za sve studente. U nastavi se koriste audiovizuelna nastavna pomagala (LCD, PC, DVD), te brojni stručni časopisi i knjige koje su dostupne u knjižnici Odjela za matematiku. Studenti povremeno dobivaju domaće zadaće ili manje projektne zadatke, što utječe na konačnu ocjenu iz predmeta. Znanje studenata prati se kontinuirano putem kolokvija, a usmeni dio ispita slijedi na kraju akademske godine.

NASTAVNI MATERIJALI

 Grammar

Present Simple and Present Continuous

Past Simple

Past Progressive

Present Perfect

Future Forms

Passive Voice Excersizes

Passive Voice

Nepravilni glagoli

Vocabulary

Powers and Roots Factors

Mathematics and Numbers

OBAVIJESTI

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment