Moderni sustavi baza podataka

I046 (3+3+1) - 9 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

databaseManagement

Kolegij Moderni sustavi baza podataka izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je stjecanje znanja o modernim sustavima baza podataka i njihovoj primjeni u izradi praktičnih rješenja te stjecanje vještina u radu na Oracle, MySQL, MongoDB i Hadoop sustavima za upravljanje bazama podataka.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NASTAVNIK  doc. dr. sc. Slobodan Jelić
 
ASISTENT Mateja Đumić Vrijeme konzultacija
DEMONSTRATOR Renato Dean  
DEMONSTRATOR Danijela Jaganjac  

OSNOVNA LITERATURA

  1. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, and JenniferWidom. Database Systems: The Complete Book,
    volume 1. Prentice Hall, Jan 2009.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 105 sati (tjedno 3 sata predavanja, 3 sata vježbi i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 14:00 - 17:00 h P-2
VJEŽBE Utorak, 17:00 - 20:00 h RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu tri kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Na kolokvijima je moguće skupiti najviše 100 bodova, a za prolaz je potrebno skupiti barem 40 (broj bodova na kolokviju se dobije tako da se ukupan postotak ostvaren na kolokvijima pretvori u bodove). S bodovima s kolokvija moguće je najviše postići ocjenu dobar (3). Studenti koji na kolokviju postignu manje od 40 bodova moraju ići na pismeni dio ispita te za  prolaz na njemu ostvariti barem 40 bodova.

Studenti tijekom semestra mogu pisati domaće zadaće koje nose 15 bodova. Domaće zadaće se u pravilu zadaju i pišu svaki tjedan te će na njima biti zadan rok do kojeg je ih potrebno predati, a nakon kojeg se neće bodovati.

Osim toga studenti moraju napraviti završni projekt na kojem je moguće skupiti najviše 15 bodova. Projekt je uspješno napravljen ukoliko je na njemu ostvareno barem 8 bodova.

Bodovi iz zadaće i projekta se dodaju na bodove s kolokvija (ispita) tek kad je na njima postignuto 40 bodova.

Konačna ocjena se formira na sljedeći način:

bodovi      [40,70]      <70,100]       <100,115]       <115,130]   
ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

 

Termini kolokvija:

1. kolokvij: 3. travnja u 16 sati, dvorana D-1

2. kolokvij: 15. svibnja u 16 sati, dvorana D-1

3. kolokvij: 10. lipnja u 13 sati, dvorana D-3

 

Nastavni materijali i obavijesti su vidljivi samo registriranim korisnicima.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment