Numerička matematika

M089 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Numerička matematika i Numerička analiza izvode se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike, odnosno sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Studente će se upoznati s glavnim idejama i metodama numeričke matematike. Metode će biti popraćene brojnim ilustrativnim primjerima.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Rudolf Scitovski četvrtkom od 12-14
ASISTENT izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević
srijedom od 10-11:30 i po dogovoru
     

 

OSNOVNA LITERATURA

      1. R.Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015
 1. R.Scitovski, Numerička matematika, prateći Mathematica-programi (Pogreske, Interpolacija, Sustavi linearnih jednadzbi, Nelinearne jednadzbe, Aproksimacija, PNK, GN, Integracija, ODE, Moduli)
LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE
 1. A. S.Ackleh, E. J. Allen, R. B.Kearfott, P.Seshaiyer, Classical and Modern Numerical Analysis, Theory, Methods and Practice, Chapman and Hall/CRC, 2010
 2. A.Bjorck, G.Dahlquist, Numerical Methods in Scientific Computing, SIAM, 2008.
 3. P.E.Gill, W.Murray and M.H.Wright, Practical Optimization, Academic Press, 1981.
 4. E.M.T.Hendrix, B.G.Toth, Introduction to Nonlinear and Global Optimization, Springer, Berlin, 2010.
 5. D.Kincaid, W.Cheney, Numerical Analysis, Brooks/Cole Publishing Company, New York, 1996.
 6. R.Plato, Numerische Mathematik, Vieweg+Teubner, 2010.
 7. W.H.Press, B.P.Flannery, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, Numerical Recipes, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
 8. H.R.Schwarz, N.Koeckler, Numerische Mathematik, Springer, Berlin, 2011.
 9. R.Scitovski, N.Truhar, Z.Tomljanović, Metode optimizacije, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2014
 10. G.W.Stewart, Afternotes goes to Graduate School, SIAM, Philadelphia, 1998.
 11. J.Stoer, R.Bulirsch, Introduction to Numerical Analysis, Springer-Verlag, New York, 1993.
 12. L.N.Trefethen, D.Bau, Numerical Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 1997.
 13. N.Truhar, Numerička linearna algebra, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2010

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Numerička matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Četvrtak, 10-12h D-1
VJEŽBE (Numerička analiza)     
VJEŽBE (Numerička matematika)     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE

Studenti tijekom studija mogu polagati 2 kolokvija, koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti tijekom studija mogu rješavati domaće zadaće ili izraditi seminarski rad. Uspješno riješeni zadaci i urađen seminarski rad utječe na konačnu ocjenu iz kolegija.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente koji predmet nisu položili putem kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, domaćih zadaća, pismenog ispita i seminara, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

          Nastavni tekstovi                                     Prateći software     
Udžbenik: Numerička matematika        Pogreške
Rubni problem za ODJ Interpolacija. Spline interpolacija
Newtonova metoda Rješavanje sustava linearnih jednadžbi      
GOP Rješavanje nelinearnih jednadžbi

 

Aproksimacija funkcija
  Problemi najmanjih kvadrata
  Numerička integracija
  Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi
 

Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi          

  Minimizacija

PRIMJERI KOLOKVIJA:

  1. kolokvij  2. kolokvij  3. kolokvij  4. kolokvij  rezultati 
2018/19 pdf pdf     
2015/16 pdf pdf - - -
2014/15 pdf pdf - -
 2013/14 pdf pdf - -
 2012/13 pdf pdf - -
 2011/12 pdf pdf pdf -
 2010/11 pdf pdf pdf pdf
 2009/10 pdf pdf pdf -
 2008/09 pdf pdf pdf pdf

 PRIMJERI ISPITA:  

Ispiti 2017/2018  Rezultati 2015/2016 Rezultati
  29-06-2018   13-07-2016
  20-09-2018    12-09-2016

 

 Ispiti 2014/2015 Rezultati 2013/2014  Rezultati 2012/2013  Rezultati
  -  - 17-02-2015    18-02-2014  
  - - - - 04-02-2014
  - -  -  -
  21-09-2015 - - 19-09-2013
  07-09-2015     09-09-2014  - 05-09-2013
08-07-2015 26-06-2014 02-07-2013  
  24-06-2015 -  - 18-06-2013   

 

 • DOMAĆE ZADAĆE

Studenti koji žele postići bolju ocjenu iz ovog predmeta mogu izraditi neke od navedenih domaćih zadaća. Domaće zadaće pišu se u LaTeX2e i šalju u pdf formatu na e-mail adresu asistenta. Pri tome treba koristiti zadani stil. Ako su ilustracije ili primjeri izrađeni korištenjem programskog sustava Mathematica, priložite i odgovarajuću .nb datoteku. U "subject" e-mail-a stavite "DZ-NM".
Točnost rješenja i autentičnost provjerava predmetni asistent, koji također za riješeni zadatak dodjeljuje broj bodova.

Zadaci  Stil  Rezultati

pdf

tex  

 

OBAVIJESTI

 • [4-2-2020] Studenti mogu doći na usmeni ispit 5-2-2020, 6-2-2020 (D-7) od 8:30 ili 13-2-2020, 18-2-2020 (D-8) od 8:30
 • [18-9-2019] Usmeni ispit održat će se u Utorak, 24-9-2019 od 9h u Dvorani 5
 • [3-9-2019] Usmeni ispit održat će se u Utorak, 10-9-2019 od 9h
 • [4-7-2019] Usmeni ispit za studente koji su kolokvirali održat će se u utorak, 9-7-2019 od 8:00 u Dv.7.  Studenti koji 10-7-2019 polože pismeni dio ispita dobit ce termin naknadno.
 •        
 • Kolokvij 2 iz Numeričke matematike održat će se u utorak, 4. lipnja 2019. od 17:00 - 19:00 sati, i to u predavaonici D1 studenti čija prezimena počinju od 1. A... do 56. Me..., te u D2 studenti čija prezimena počinju od 57. Mi... do 98. Ž.  Kalkulatore od Odjela za matematiku će studenti moći koristiti tijekom pisanja kolokvija. U Kolokvij II ulazi gradivo od 4.4 Newtonova metoda (za rješavanje nelinearnih jednadžbi) ... do ... 7. Numerička integracija. 
 • [30-5-2019] Postavljeni su novi zadaci za Domaću zadaću.
 • Kolokvij 1 iz Numeričke matematike održat će se u utorak, 30. travnja 2019. od 16:30 - 18:30 sati, i to u predavaonici D1 studenti čija prezimena počinju od 1. A... do 56. Me..., te u D2 studenti čija prezimena počinju od 57. Mi... do 98. Ž.  Kalkulatore od Odjela za matematiku će studenti moći koristiti tijekom pisanja kolokvija.  
 • [5-4-2019] Usmeni ispit iz Numeričke matematike i Numeričke analize za studente koji su kolokvirali održat će se u Utorak, 9-4-2019 od 10h. Studenti koji zele doci na ispit ne bi smjeli izostati sa nastave u to vrijeme.
 • [] Predavanja počinju u Četvrtak, 28-2-2018 u 10h u D-1
 • [18-2-2019] Usmeni ispit iz Numeričke matematike i Numeričke analize održat će se u Srijedu, 20-2-2019 od 10h
 • [6-2-2019] Usmeni ispit iz Numeričke matematike i Numeričke analize održat će se u Srijedu, 13-2-2019 od 8:30 i Srijedu, 20-2-2019 od 8:30

Postavljeni su zadaci za Domaću zadaću

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment