Odjel za matematiku

 

 Primjene diferencijalnog i integralnog računa I

 M093 (1+2+0) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij  Primjene diferencijalnog i integralnog računa I  izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je upoznati studente s primjenama osnovnih pojmova i tehnika koje su obrađene u okviru predmeta Diferencijalni i Integralni račun. Razmatrat će se problemi koji se odnose na primjene u različitim područjima primjena kao što su fizika, ekonomija, biologija i kemija.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Krešimir Burazin  Srijedom u 11:00h
ASISTENT

dr. sc. Jelena Jankov

 Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Stewart, Calculus 7th Edition, McMaster University and University of Toronto, Brooks/Cole, Cengage Learning, Belmont, 2008.
  2. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehniče nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
  3. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Odjel za matematiku, Osijek, 2000.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Primjene diferencijalnog i integralnog računa I realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno. Za točno vrijeme i raspored predavanja molimo vas da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod kc4t3m6.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 14-15h D2
VJEŽBE

Srijeda, 15-17h

D2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. 

Maksimalan broj bodova na pojedinom kolokviju određuje se kao zbroj bodova troje najboljih studenata, podijeljen s 3. Da bi uspješno položio kolegij preko kolokvija/pismenog  ispita, student mora skupiti barem  50  bodova, pri čemu na kolokviju/pismenom ispitu može ostvariti maksimalno 100 bodova (1 postotak od ukupnog broja bodova na kolokviju/pismenom ispitu = 1 bod)a na zadaćama maksimalno 10 bodova. Na svakom pojedinom kolokviju student mora ostvariti barem 20 bodova, neovisno o maksimalnom broju bodova na tom kolokviju. Sukladno tome određuju se sljedeći pragovi:

  • ocjena dovoljan (2): 50-65 bodova
  • ocjena dobar(3): 65-78 bodova
  • ocjena vrlo dobar(4): 78-90 bodova
  • ocjena izvrstan(5): 90 bodova i više.

Na pojedinoj zadaći koju je usmeno prezentirao student može ostvariti 0-5 bodova.

ZADAĆE

Svaki tjedan student će dobiti zadaće na vježbama i predavanju koje je dužan predati sljedeći tjedan u pismenom obliku. Zadaće se provjeravaju kontinuirano na predavanju i vježbama.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. 

NASTAVNI MATERIJALI

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

PRIMJERI KOLOKVIJA

 

OBAVIJESTI

  • [2.6.2016.] Dodatna literatura u kojoj studenti mogu pronaći zadatke za vježbu je "Riješeni zadaci više matematike 2", Boris Apsen. Knjiga se može posuditi u knjižnici Odjela za matematiku.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment