Odjel za matematiku

Obične diferencijalne jednadžbe

M090 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Obične diferencijalne jednadžbe izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s pojmom i geometrijskim smislom obične diferencijalne jednadžbe, općim teoremima o egzistenciji i jedinstvenosti rješenja te pokazati osnovne tipove i metode za rješavanje, s posebnim naglaskom na teoriju linearnih jednadžbi.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Krešimir Burazin  Vrijeme konzultacija
ASISTENT dr. sc. Ivana Crnjac  Vrijeme konzultacija
     

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. 1. W. E. Boyce, R. C. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 7th edition, John Wiley & Sons, 2000.

   

DOPUNSKA LITERATURA

 1. M. Alić, Obične diferencijalne jednadžbe, PMF - Matematički odjel, Zagreb, 2001.
 2. I. Ivanšić, Fourierovi redovi. Diferencijalne jednadžbe, Odjel za matematiku, Osijek, 2000.
 3. G. F. Simmons, J.S.Robertson, Differential Equations with Applications and Historical Notes, 2nd Ed., McGraw-Hill, Inc., New York, 1991.
 4. M. Braun, Differential equations and their applications, Springer-Verlag, New York, 1993.
 5. J. D. Logan, A first course in differential equations, Springer Science+Business Media, Inc., 2006.
 6. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Diferencijalne jednadžbe  realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
-Nastava u zimskom semestru 2020./21. se izvodi prema Modelu 1.
-Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod g1n8cuk.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Četvrtak, 11:00-13:00h D2
VJEŽBE  Utorak, 08:00-10:00h D3
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Da bi uspješno položio kolegij preko kolokvija/pismenog  ispita, student mora skupiti barem  55  bodova, pri čemu na kolokviju/pismenom ispitu može ostvariti maksimalno 100 bodova (1 postotak od ukupnog broja bodova na kolokviju/pismenom ispitu = 1 bod)a na zadaćama maksimalno 20 bodova (od toga maksimalno 10 bodova na zadaćama s predavanja i maksimalno 10 bodova na zadaćama s vježbi). Na svakom pojedinom kolokviju student mora ostvariti barem 20% od ukupnog broja bodova s tog kolokvija. Sukladno tome određuju se sljedeći pragovi:

 • ocjena dovoljan (2): 55-65 bodova
 • ocjena dobar(3): 66-78 bodova
 • ocjena vrlo dobar(4): 79-90 bodova
 • ocjena izvrstan(5): 91 bodova i više.

Na pojedinoj zadaći koju je usmeno prezentirao student može ostvariti 0-5 bodova.

ZADAĆE

Svaki tjedan student će dobiti zadaće na vježbama i predavanju koje je dužan predati sljedeći tjedan u pismenom obliku. Zadaće se provjeravaju kontinuirano na predavanju i vježbama.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. 

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente i pristupa mu se nakon položenog pismenog dijela ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

 • ODJ 1. kolokvij - primjer iz 2020. (pdf)
 • ODJ 2. kolokvij - primjer iz 2020. (pdf)
 • ODJ 1. kolokvij - primjer iz 2019. (pdf)
 • ODJ 2. kolokvij - primjer iz 2019. (pdf)
 • ODJ 1. kolokvij - primjer iz 2018. (pdf)
 • ODJ 2. kolokvij - primjer iz 2018. (pdf)

  

PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 • ODJ pismeni - primjer iz 2021 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2020 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2018 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2017 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2017 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2016 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2016 (pdf)

 

  

OBAVIJESTI

Sve obavijesti vidljive su registriranim korisnicima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment