Fakultet primijenjene matematike i informatike

Elementarna fizika II

F002 (2+2+0) - 4 ECTS bodova

OSNOVNE INFORMACIJE

Elementarna fizika II izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s fundamentalnim postavkama i zakonima fizike kao cjelovitim znanstvenim nazorom, koji ne samo da objašnjava ogromnu većinu pojava u prirodi, već i omogućuje proricanje novih zakonitosti. 

 

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Branko Vuković Ponedjeljkom od 11-12h
ASISTENT Jelena Strišković Ponedjeljkom od 15-16h
     

 OSNOVNA LITERATURA:

 1. Planinić, J., Osnove fizike 1, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 2. Cindro, N., Fizika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
 3. Planinić, J., Osnove fizike III., Valovi – akustika – optika – uvod u atomsku fiziku, Filozofski fakultet Osijek, 2005.
 4. http://gama.fizika.unios.hr/~branko/ef2.htm

Dopunska literatura:

 1. M. Paic, Predavanja iz opće fizike III i IV dio, skripta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1991.
 2. Young, H., Freedman, R., University Physics, Addison-Wesley Publ., New York, 2014.
 3. E. Babić, R. Krsnik i M. Očko. Zbirka riješenih zadataka iz fizike. Školska knjiga, Zagreb 2004.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi donosi bodove.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 12-14h P60
VJEŽBE - grupa A Utorak, 8-10h P37
VJEŽBE - grupa B Utorak, 10-12h P37

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 Pišu se dva kolokvija (3 teorijska pitanja + 3 numerička).

 • Kolokvij 1 – Elektrostatika, struje, magnetizam
 • Kolokvij 2 – Relativnost i optika

 Domaće zadaće pokrivaju cijelo gradivo kolegija. Kratke provjere znanja na svakim vježbama. Završni ispit na kraju semestra.

 Konačna ocjena se formira na sljedeći način:

 • Sudjelovanje na predavanjima 10 %.
 • Uspješno položeni kolokviji – najviše 60 %.
 • Domaće zadaće 10 %
 • Završni ispit 20 %.

Ocjene:

 • Izvrstan (90 – 100) %
 • Vrlo dobar (80 – 89,9) %
 • Dobar (70 – 79,9) %
 • Dovoljan (60 -69,9) %

 Drugi način polaganja ispita:

 • Pismeni + usmeni ispit

Pismeni ispit se sastoji od pet numeričkih zadataka, ukupno 100 bodova. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari 50 bodova.

Na usmenom ispitu se može polagati cijelo gradivo kolegija.

NASTAVNI MATERIJALI

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA

Nastavni materijali su dostupni registriranim korisnicima.

Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
1.1 Elektricitet Elektricitet zip
1.2 Gaussov zakon Gaussov zakon zip
1.3 Kondenzatori Kondenzatori zip
2.1 El. struja Električna struja zip
2.2 Magnetizam Magnetizam zip
2.3 EM indukcija EM indukcija zip
3.1 Relativnost Relativnost zip
3.2 Optika Optika zip
3.3 Suvremena fizika Suvremena fizika zip
     

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeMaterijali
 Službene formule pdf
 Vježbe 1 pdf 
 Vježbe 2 pdf
 Vježbe 3 pdf
 Vježbe 4 pdf
 Vježbe 5 pdf
 Vježbe 6 pdf
 Vježbe 7 pdf
 Vježbe 8 pdf
 Vježbe 9 pdf
 Vježbe 10 pdf
 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA (2017/2018)

 

 • PIMJERI KOLOKVIJA (2017/2018)

 

OBAVIJESTI

Konačne rezultate možete pogledati ovdje. Za eventualne nejasnoće treba se javiti predmetnom profesoru.

Drugi kolokvij će se održati 8.1. u 8:00 U P37.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment