Fakultet primijenjene matematike i informatike

Osnove teorije upravljanja s primjenama

I010 (2+1+2) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Nao

Osnove teorije upravljanja s primjenama izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i računarstva. Studenti će naučiti matematičke temelje teorije upravljanja dinamičkih sustava. Nakon odslušanog predmeta moći će konstruktivno analizirati svojstava sustava važna za upravljanje (stabilnost, upravljivost i obzervabilnost (mjerljivost)), bit će u stanju dizajnirati regulatore s željenim svojstvima te ih primijeniti na realnim sustavima. Teorijska znanja bit će primijenjena na problem upravljanja mobilnim robotima kroz rad na simulatoru kao i rad na stvarnom robotu.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Zoran Tomljanović vidjeti OVDJE
ASISTENT dr. sc. Matea Ugrica po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. J. Hespanha, Linear Systems Theory, Princeton University Press, 2009
  2. Z. Li, S. S. Ge, Fundamentals in Modeling and Control of Mobile Manipulators, CRC Press, 2013.
  3. S. M. Lavelle, Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006.
  4. A. Barrera, Advances in Robot Navigation, INTECH Open Access Publisher, 2011.
  5. W. E. Dixon, D. M. Dawson, E. Zergeroglu, A. Behal, Nonlinear Control of Wheeled Mobile Robots, Springer, 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Osnove teorije upravljanja s primjenama realizira se s fondom od 90 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat seminara i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja, seminara i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 8-10h P8
VJEŽBE Četvrtak, 8-10h P6/RP1

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

PISMENI ISPIT

Pismeni dio ispita se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi 100 bodova.  Na svakom kolokviju bodovni prag je 30 bodova.  Studenti, koji ukupno imaju barem 80 bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, položili su pismeni dio ispita.

Pismeni ispit obavezan je za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija (pismenog ispita) i seminarskog rada, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

    • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA i VJEŽBI

 

 

OBAVIJESTI

  • Obavijesti mogu vidjeti samo registrirani korisnici

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment