Odjel za matematiku

 

Tjelesna i zdravstvena kultura

Z014 (0+2+0) - 1 ECTS bod

 

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 Programsku osnovu čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje se mogu podijeliti na osnovni nastavni program i izborni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razinu sposobnosti, zdravstveni status, zainteresiranost za natjecanje te materijalne uvjete rada kojima sveučilište odnosno odjel raspolaže. Osnovni program se planira od sljedećih kinezioloških aktivnosti (hodanja, trčanja, košarka, nogomet, rukomet, odbojka, fitnes, klizanje, reketaški sportovi, borilački sportovi, kuglanje...) dok se izborni program sastoji od aktivnosti i natjecanja koje studenti biraju i izvode u svoje slobodno vrijeme poštivajući određena pravila i uvjete (plesne strukture, plivanje, aerobika, planinarsko pješačke ture, zumba, sveučilišna natjecanja, "gps" aktivnosti…).


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA  doc.dr.sc. Josip Cvenić  FOOZOS, po dogovoru
     
ASISTENTICA Iva Macan,mag.cin   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

OSNOVNA LITERATURA

1. Pearl, B., Moran G. T. (2009). Trening s utezima, Gopal d.o.o, Zagreb

PREPORUČENA LITERATURA

1. Caput – Jogunica, R., Bagarić I., Babić D., Ćurković S., Špehar N., Alikalfić V. Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju (skripta). Zagreb, 2007.
2. Delija K., K. Pleša (2004). Vrednovanje u području edukacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 22-28). Hrvatski kineziološki savez
3.Findak, V. (1999). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
4. Findak, V. (2004). Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 12-20). Hrvatski kineziološki savez
5. Janković, V., N . Marelić (1995). Odbojka. Zagreb:Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Milanović, D. (ur.) (1996). Fitnes. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja of fitnesu, 5. zagrebački sajam sporta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
6. Jukić I., G. Marković (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
8. Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. (Udžbenik)Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
9. Vukić, Ž., Jančić S., Vukić Ž. (1997). Model ustroja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i športa na visokim učilištima (skripta). Osijek, Ekonomski fakultet Osijek.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

      Izvedbeni program kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura realizira se u fondu od 30 sati po semestru (15 x 90 minuta vježbi tjedno). Osim obaveznog dijela nastave u fitnesu, nastava se može organizirati na klizalištu i srednjoškolskom igralištu.  Pohađanje vježbi je obavezno (2/3 - 21 bod).

Raspored studenata po grupama:

1. godina

Grupa - MATEMATIKA 

Grupa A - MATEMATIKA I RAČUNARSTVO

Grupa B - MATEMATIKA i RAČUNARSTVO

2. godina

Grupa MATEMATIKA 

Grupa MATEMATIKA i RAČUNARSTVO

TERMINMJESTO
1. GODINA
VJEŽBE - MATEMATIKA I RAČUNARSTVO -GRUPA  A
 8:00-9:00 FITNES 
VJEŽBE - MATEMATIKA I RAČUNARSTVO -GRUPA  B 9:00-10:00 FITNES 
VJEŽBE - MATEMATIKA  10:00-11:00

FITNES 

2. GODINA
VJEŽBE - MATEMATIKA FITNES 
VJEŽBE - MATEMATIKA  i RAČUNARSTVO FITNES 

 

PRAVILA POLAGANJA KOLEGIJA

          Kolegij se polaže na temelju bodova ostvarenih na nastavi, kao i drugim izvannastavnim aktivnostima te studentskim sportskim natjecanjima na kojima studenti mogu ostvariti vrijednosti od 1 (45 minuta), 1.5 (60 minuta), 2 (90 minuta),  3 boda (vođenje aktivnosti, utakmica sveučilišnog prvenstva ili natjecateljski dan), 5 bodova (državno sveučilišno prvenstvo). Aktivnosti koje se također priznaju kod stjecanja bodova su: šah na odjelu (1 bod/dolazak - max 5 bodova), runkeeper (1bod/aktivnosti - max 5 bodova).
        Za ovjeru potpisa potrebno je nazočiti na 2/3  sati  (21 bod) od ukupnog fonda sati (30 sati) odnosno ukupnog broja bodova.

        Na vježbe je potrebno doći u sportskoj odjeći i čistoj preobući ukoliko se nastava odvija u dvoranskim prostorima. Sadržaji koji se provode na nastavi nalaze se na web stranici kolegija i informativnog su karaktera. Na kraju semestra predaje se završna evidencija. Svoje bodove studenti mogu provjeriti na listi evidencije dolazaka.

SEMINARSKI RAD

    Seminarski rad je obavezan za studente koji su oslobođeni praktičnog dijela kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura zbog ozljede ili bolesti. Liječnička potvrda ovjerena od studentskog liječnika treba se donijeti u roku od 30 dana od početka semestra. Tema za pisanje seminara se dobiva na konzultacijama, gdje se dogovara i termin izlaganja. Ukoliko su studenti djelomično oslobođeni nastave, svoje korektivne ili rehabilitacijske vježbe rade na nastavi ukoliko postoje uvjeti za to.

     Isto tako studenti koji skupe minimalno 50% (15 bodova) od ukupnog broja bodova (30 bodova) izostanke moraju nadoknaditi pisanjem seminarskog rada.

 

NASTAVNI MATERIJALI

  • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
  KOMPLEKSI VJEŽBI docx
 Uvodni sat  Upoznavanje studenata s osnovama predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura  
Vježba br.1  Vjezba br.1 docx
Vježba br.2  Kompleks broj 1 docx
Vježba br.3  Dvije serije po vježbi docx
Vježba br.4  Kompleks br. 2 docx
Vježba br.5  Tranzitivno testiranje docx
Vježba br.6  Kompleks br.5 docx
Vježba br.7  Kompleks za mišiće nogu docx
Vježba br.8  Kružni oblik rada doc
Vježba br.9  Kompleks 3 docx
Vježba br.13  55 serija docx
Vježba br.16  5-10-15-20 docx
 Vježba br.17  8-16-24 docx
Vježba br.18  Serije 8-16 docx
Vježba br.19  Piramida docx
Vježba br.20  12x4 docx
Vježba br.21  10x5 docx
 Vježba br.22  Nadopuniti 5 vježbi po izboru docx
Vježba br.23  Nadopuniti 8 vježbi po izboru docx
Vježba br.24  Nadopuniti sve vježbe koristeći prethodne komplekse docx
Vježba br.25  Dodati 5 vježbi po osobnom izboru docx
Vježba br.26  Kompleks  4 docx
Vježba br.27  Kružni oblik rada - 4 kruga docx
Vježba br.28  Rad u serijama  docx
Vježba br.29  Vježba po izboru docx
Vježba br.30  Finalno provjeravanje docx

 

 

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

   ŠAH - voditelj Patrick Nikić

ČETVRTAK 17.30 (D-23) - 1 bod po dolasku (maksimalno 5 bodova za potpis)

 

SVEUČILIŠNA NATJECANJA

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment