Odjel za matematiku

Strukture podataka i algoritmi I

I053 (3+2+0) - 7 ECTS bodova

Osnovne informacije

SPAKolegij Strukture podataka i algoritmi I se u zimskom semestru druge godine preddiplomskog studija matematike i preddiplomskog studija matematike i računarstva. Cilj kolegija je studente upoznati s vrstama te uporabama jednostavnih i složenih struktura podataka i algoritama te koristiti ih u praktičnoj primjeni u objektno orijentiranom programskom jeziku C++.

 • Sadržaj kolegija: [pdf
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVAČ doc. dr.sc. Slobodan Jelić po dogovoru putem maila
ASISTENT    


Osnovna literatura

 1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algoritms, 2Ed, MIT Press, 2001. 
 2. Algorithms in C++, Parts 1-4 Fundamentals, Data Structure, Sorting, Searching, Third Edition, 1998.
 3. B. Motik, J. Šribar: Demistificirani C++, Element, Zagreb, 1997. 

Raspored predavanja i vježbi
 
Izvedbeni program kolegija Strukture podataka i algoritmi I realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 3 sata predavanja i 2 sata vježbi).
 
Nastava u zimskom semestru 2021./22. se izvodi prema Modelu 1. 
Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal.
Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod: .
 
Vježbe se izvode u dvije grupe:
Grupa A - prezimena A-K
Grupa B - prezimena L-Ž
 

Pravila polaganja ispita

Tijekom semestra studenti mogu polagati tri kolokvija. Prva dva kolokvija su teorijskog tipa, a treći je programerskog tipa.

Kolokviji se smatraju položenima ako je ostvareno barem 40% bodova na prva dva kolokvija (teorijskog tipa) i 40% bodova na trećem kolokviju (programerskog tipa).

Studenti koji su položili sve kolokvije imaju pravo polaganja usmenog ispita. Usmeni ispit obavezan je za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, kolokvija i domaćih zadaća formira konačna ocjena.

Studenti koji nisu položili kolokvije izlaze na pismeni ispit u nekom od redovnih ispitnih termina. Pismeni ispit sastoji se od teorijskih i programerskih zadataka. Uvjet za prolaz na pismenom ispitu je 50% od ukupnog broja bodova.


Tijekom semestra studentima će biti ponuđeni zadaci za domaću zadaću na kojima se može ostvariti određeni broj bodova i utjecati na konačnu ocjenu.

 

Konačna ocjena se računa prema sljedećem kriteriju.

 • dovoljan (2): [40% - 62.5%)
 • dobar (3): [62.5% - 75%)
 • vrlo dobar (4): [75% - 87.5%) 
 • izvrstan (5): [87.5% - 100%]

 


Termini kolokvija:

 1. kolokvij: 22.11.2021., 9:00-11:30

 2. kolokvij: 13.1.2022., 16:00-18:30

 3. kolokvij: 27.1.2022., 16:00-18:30


Nastavni materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima.

OBAVIJESTI

Testni primjeri za pismeni ispit mogu se preuzeti na poveznici.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment