Odjel za matematiku

                                    

 

 

Teorija skupova

M106 (1+1+0) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Cilj ovog predmeta je upoznati studente s temeljnim svojstvima skupova. Na predavanjima će se uvesti i obraditi osnovni pojmovi te dokazati njihove međusobne poveznice, te na primjerima pokazati aksiomatski zasnovana teorija. Na vježbama će studenti svladavati tehnike ispitivanja svojstava apstraktnih skupova i rješavanja problemskih zadataka.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava  Nakon predavanja i vježbi.
 

 

 

OSNOVNA LITERATURA

P. Papić. Uvod u teoriju skupova, HMD, Zagreb, 2000.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Teorija skupova realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  srijedom, 8:00-9:00h           D-1
VJEŽBE   srijedom, 9:00-10:00h           D-1
     

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Uvjet za polaganje kolokvija je ostvarenih minimalno 30 bodova po svakom kolokviju i minimalno 80 ukupno. 

PISMENI ISPIT

Pismeni  ispit je obavezan za studente koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija. Pismeni ispit nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Konačna ocjena formira se na temelju ocjene pismenog ispita, odnosno kolokvija, i usmenog ispita.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavni materijali dostupni su samo registriranim korisnicima.

Predavanja 13 i 14

Predavanja 11 i 12

Predavanja 9 i 10

Predavanja 7 i 8 

Predavanja 5 i 6 

Predavanje 4 

Predavanja 1, 2 i 3

 Mole se studenti da redovito riješavaju zadatke koji se nalaze u materijalima s predavanja.

 

OBAVIJESTI

Rezultati pismenog ispita održanog 2.9.2022. . Usmeni dio ispita će se održati u utorak 13. rujna u 9:00 u D-8.

Rezultati pismenog ispita održanog 29.6.2022. .

Konačni rezultati kolokvija 

Rezultati kolokvija 

Rezultati pismenog ispita održanog 16.9.2021. . Usmeni dio ispita će se održati u četvrtak 23.9.2021. u 10:00.

Usmeni ispit će biti održan u petak 10. rujna 2021. u 10:00.

Pismeni ispit održan 2. rujna 2021. nitko nije položio. 

Rezultati pismenog ispita održanog 23.6.2021. . Usmeni dio ispita će se održati u četvrtak 1.7.2021. u 14:00.

 

 

 

        

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment