Fakultet primijenjene matematike i informatike

Repozitorij pravnih spisa

Fakultet

Studenti

Uvjeti napredovanja

Obrasci

 Obrazac br. 3. Prijava na natječaj za slobodno suradničko radno mjesto asistent

Obrazac br. 4. Prijava na natječaj za slobodno suradničko radno mjesto viši asistent

Odluke

Odluka RZ nastupno predavanje NN_129_05

Odluka RZ nuzni uvjeti nastavna zvanja NN_13_12

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja - NN 120/2021

Odluka RZ o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja NN 122/17

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja - NN 120/2021

Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća Stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora - NN 24/2021 - stupa na snagu 1. lipnja 2022.

Pravilnici

Pravilnik o provedbi postupka izbora_reizbora u zvanja i na odgovarajuca radna mjesta - pročišćeni tekst, lipanj 2022.

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 30.1.2019.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - NN 28/17

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - NN 72-19

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - NN 21/21

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja NN 111/22

Upute za pisanje izvješća u postupcima izbora u znanstvena zvanja - 30.11.2021.

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora - 27.10.2015.

 

Ostali sadržaji

Dokumenti i ostali spisi

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti - NN 119-2022. - 14.10.2022.

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti - NN 151/22 - 22.12.2022.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama - NN 56/2022. 

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje - NN 9/2019 - 27.12.2018.

Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje - 27.12.2018.

Statut Studentskog zbora Fakulteta primijenjene matematike i informatike - 14.7.23.

Eticki kodeks Sveucilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj - NN 78/2023

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Pravilnik o cjeloživotnom učenju - lipanj 2019.

Pravilnik za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - travanj 2022.

Pravilnik o dodjeli počasnog znanstvenog zvanja znanstvenik emeritus i znanstveno-nastavnog ili umjetničko-nastavnog zvanja professor emeritus na Sveučilištu JJS u Osijeku

Zakon o radu - pročišćeni tekst - NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22

Zakon o zaštiti na radu - pročišćeni tekst - NN 71/14118/14154/14 94/1896/18

Odluka Senata o izvodjenju nastave vanjska suradnja

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama - pročišćeni tekst - neslužbeni

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija

Zakon o udrugama - pročišćeni tekst zakona - NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22 na snazi od 01.01.2023.

Zakon o obavljanju studentskih poslova - NN 96/18 - na snazi od 8.11.2018.

Pravilnik o sprječavanju nepotizma na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - ožujak 2017.

Pravilnik o sukobima interesa i obveza - ožujak 2017.