Odjel za matematiku

 

Administrativno osoblje

   Ime i prezime soba lokal  

Antonija Bassi, voditelj studentske referade

B

804

e-mail

Biljana Graša, dipl. iur., tajnik Odjela

10/1

802

e-mail

Goran Marković, stručni suradnik za studentska pitanja

B

804

e-mail

Marija Opačak, blagajnica

F

850

e-mail

Lidija Radan, voditelj Ureda pročelnika

10/1

800

e-mail

Marija Sabo, voditelj Ureda za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete

25/1

829

e-mail

Tomislava Sudar, pomoćni knjižničar

G

813

e-mail

Mirna Šušak Lukačević, dipl. knjižničar, voditelj knjižnice

G

813

e-mail

Tihana Svalina, voditelj odsjeka rač;unovodstvenih poslova

F

806

e-mail

mr.sc. Petar Taler, voditelj Ureda za informatiku i računalnu mrežu

31

808

e-mail

Jan Valenta, viši informatički referent

21

830

e-mail

Katarina Varnica, šef računovodstva

E

831

e-mail

 

Pomoćno i tehničko osoblje

   Ime i prezime soba lokal  

Bernardica Urban, spremačica

N

838

Ferdinand Urban, domar

Marija Vidaković, spremačica

N