Fakultet primijenjene matematike i informatike

Josip Cvenić

 

Higher Lecturer
Department of Mathematics
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Trg Ljudevita Gaja 6
Osijek, HR-31000, Croatia¸
phone: +385-31-224-xxx
fax: +385-31-224-801
email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
office:  27 (first floor)

 


Research Interests

Kinesiology
Physical education
Student sports
Health-related fitness

Degrees

 

 PhD in Kinesiology, Kinesiological education, Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2016.
 PBS in Physical Education, Faculty of Physical education, University of Zagreb, Croatia, 2002.

Publications

 
Journal Publications

 1. J. Cvenić, R. Barić, Razlike u intrinzičnoj motivaciji studentica u različitim stadijima promjene ponašanja povezanih s vježbanjem, Hrvatski športskomedicinski vjesnik 31/1 (2016), 22-28
  Cilj ovog rada bio je ispitati razlike u razini intrinzične motivacije studentica koje se, sukladno transteorijskom modelu, nalaze u različitim stadijima promjene ponašanja. Uzorak ispitanica sastojao se od 102 studentice, sa tri odjela (matematika, fizika, kemija) Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. Za procjenu intrinzične motivacije za vježbanje upotrebljen je Upitnik intrinzične motivacije (Intrinsic Motivation Inventory - IMI) kojim se procjenjuju 4 dimenzije intrinzične motiviranosti (interes-uživanje, percipirana kompetentnost, napor-važnost, pritisak-tenzija). Kriterijsku varijablu u ovom istraživanju predstavljala je kratka verzija Skale za mjerenje procesa promjene (URICA; University of Rhode Island Change Assessment Scale), utemeljena na transteorijskom modelu spremnosti na promjenu ponašanja povezanih sa vježbanjem. Značajnost razlika između pojedinih stadija transteorijskog modela utvrđena je univarijatnom analizom varijance (ANOVA) uz Tukey post-hoc test. Rezultati su pokazali da se studentice koje se nalaze u različitim stadijima spremnosti na promjenu ponašanja povezanih s vježbanjem statistički značajno razlikuju (p<0.05) u tri od četiri dimenzije intrinzične motivacije. Što su studentice tjelesno aktivnije njihova razina intrinzične motivacije za vježbanje je viša - osjećaju se kompetetnijima, više uživaju u vježbanju i ulažu veći trud i napor u treninge, te osjećaju manji pritisak zbog vježbanja i prilikom vježbanja.
 2. J. Cvenić, R. Barić, Psihometrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika intrinzične motivacije za vježbanje (IMI), Napredak 156/3 (2015), 341-354
  Cilj ovog istraživanja bio je ispitati neke psihometrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika intrinzične motivacije kako bi se provjerila njegova konstruktna valjanost, te usporedba dobivenih rezultata sa ostalim sličnim istraživanjima na različitim populacijama. Istraživanje je provedeno nakon prvog semestra nastave tjelesne i zdravstvene kulture na uzorku od 147 studenata Sveučilišta u Osijeku, od toga 44 studenta i 103 studentice u dobi od 18 do 19 godina. Za provjeru četverofaktorske strukture upitnika korištena je faktorska analiza, metoda glavnih komponenata uz varimax rotaciju. Rezultati su pokazali da hrvatska verzija Upitnika intrinzične motivacije (IMI) potvrđuje originalnu četverofaktorsku strukturu (interes/uživanje, percipirana kompetentnost, napor/važnost i pritisak/tenzija) i objašnjava 69.68 % ukupne varijance ovog konstrukta. Od originalne strukture sa 18 čestica, odbačene su četiri zbog niske pouzdanosti, te se dobila finalna verzija sa 14 čestica. Cronbachov koeficijent alpha za cijeli upitnik iznosi 0.78, dok su se vrijednosti koeficijenta pouzdanosti za sve četiri subdimenzije intrinzične motivacije kretale u rasponu 0.77 – 0.85. Raspon odgovora kod svih faktora kretao se od 3.00 - 3.80. Ukupno gledano, rezultati su pokazali da je hrvatska verzija upitnika intrinzične motivacije (IMI) valjan, pouzdan i osjetljiv mjerni instrument koji se može koristiti za procjenu intrinzične motivacije studenata za tjelesno vježbanje na predmetu tjelesna i zdravstvena kultura, ali i šire. Ključne riječi: faktorska analiza; pouzdanost; studenti; tjelesna i zdravstvena kultura


Refereed Proceedings

 1. K. Horvat, T. Vidranski, I. Klaričić, Z. Tomac, J. Cvenić, A TOTAL WEEKLY DIFFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION CLASS ACTIVITIES BETWEEN 3RD AND 4TH GRADE PUPILS OF ELEMENTARY SCHOOL, Efekti primene fi zičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd, 2015, 174-179
 2. J. Cvenić, THE EFFECTS OF THEORETICAL CLASSES ON HEALTH RELATED FITNESS OF FEMALE STUDENTS, Efekti primene fi zičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd, 2015, 221-224
 3. J. Cvenić, R. Barić, Vrijednosti kondicijskih sposobnosti kroz stadije kod studentica, 13.godišnja medunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2015, Zagreb, 2015, 285-289
 4. J. Cvenić, G. Nagy, D. Šmit, Razlike u motivaciji za nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture između redovnih učenika i učenika koji dodatno pohađaju izvannastavne sportske aktivnosti...., Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2014., „Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditet, Poreč, 2014, 185-190
 5. J. Cvenić, R. Barić, The construct validity of the figure rating scale based on estimates of female students at the Univesrsity of Osijek. , 7th International scientific conference on kinesiology „ Fundamental and Applied Kinesiology - Steps Forward “, Opatija, 2014, 698-702
 6. J. Cvenić, Učinci jednogodišnjeg fitnes programa na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na sastav tijela studentica u Osijeku., 12. godišnja međunarodna konferencija Kondicijska priprema sportaša 2014, Zagreb, 2014, 455-459
 7. J. Cvenić, Educational tasks in kinesiological culture, Kinesiological Education - Heading Towards The Future, Zadar, 2009, 171-179
 8. J. Cvenić, Vrednovanje rezultata 6. državnog olimpijskog festivala dječjih vrtića Republike Hrvatske u Rijeci 2007, Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč, 2009, 396-399
 9. T. Vidranski, J. Cvenić, D. Vračan, Stanje i perspektiva razvoja trenerskog kadra u hrvatskom karate sportu, Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč, 2008, 424-429
 10. J. Cvenić, The proposal of new grading system of goalkeeper's efficiency in handball, 5th International scientific conference on kinesiology , Zagreb, 2008, 683-687
 11. J. Cvenić, T. Vidranski, Utjecaj fitness programa na relativnu repetitivnu snagu kod studentica, Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč, 2008, 107-111
 12. J. Cvenić, Neke metrijske karakteristike testa za procjenu koordinacije., Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč, 2007, 415-419
 13. J. Cvenić, T. Vidranski, V. Vučetić, Kontrola kvalitete trenažnog rada djece karataša, Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije, Rovinj, 2006, 255-259
 14. J. Cvenić, T. Vidranski, Kvaliteta usluga u hotelu Croatia u Cavtatu, Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije, Rovinj, 2006, 286-289
 15. J. Cvenić, Sports-recreational potential in croatian five-star hotels according to Internet, 4th International scientific conference on kinesiology - Science and profession – challenge for the future, Opatija, 2005, 289-292
 16. J. Cvenić, Sportska animacija u hotelu Croatia u Cavtatu, Informatizacija u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije, Rovinj, 2005, 285-288
 17. J. Cvenić, Utjecaj pohađanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture na zaključnu ocjenu na polugodištu, Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, Rovinj, 2004, 226-229Projects

 


Professional Activities

Editorial Boards

 


 

Committee Memberships

 


 

Refereeing/Reviewing

 


 

Service Activities

 2009. - 2013. Izbornik muške rukometne reprezentacije Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku

 2014. - 2015. Izbornik muške odbojkaške reprezentacije Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku

 2015. - Tehnički delegat Hrvatskog Sveučilišnog sportskog saveza za rukomet


Teaching

Konzultacije (Office Hours):  Ponedjeljak, 13-14. Kabinet br. 27

Aktualna nastava:

 Tjelesna i zdravstvena kultura (Physical education)


Personal