Odjel za matematiku

 

Nastavnici iz drugih institucija

   Ime i prezime soba lokal  

doc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner, docent, Elektrotehnički fakultet Osijek

e-mail

prof.dr.sc. Ðula Borozan, redoviti profesor, Ekonomski fakultet u Osijeku

Ivanka Ferčec, v. pred., Elektrotehnički fakultet Osijek

34/1

e-mail

dr.sc. Renata Jukić, viši asistent, Filozofski fakultet u Osijeku

e-mail

prof.dr.sc. Zlatko Miliša, redoviti profesor, Filozofski fakultet u Osijeku

e-mail

prof.dr.sc. Branko Novak, redoviti profesor, Ekonomski fakultet u Osijek

Katarina Rengel, asistent, Filozofski fakultet u Osijeku

e-mail

prof.dr.sc. Nataša Šarlija, redoviti profesor, Ekonomski fakultet u Osijeku

e-mail

doc.dr.sc. Daniela Šincek, docent, Filozofski fakultet u Osijeku

e-mail

izv.prof.dr.sc. Branko Vuković, izvanredni profesor, Odjel za fiziku

e-mail

 

Suradnici iz drugih institucija

   Ime i prezime soba lokal  

Ivana Ivković, asistent, Odjel za fiziku

e-mail