Odjel za matematiku

Konstruktivna i analitička geometrija

M116 (2+3+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

cKolegij Konstruktivna i analitička geometrija se izvodi u ljetnom semestru prve godine diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. U ovom kolegiju proučava se dio geometrije u kojem se geometrijski problemi rješavaju konstruktivnom metodom. U kolegiju su usustavljene najvažnije metode rješavanja konstruktivnih zadataka uz neophodno teorijsko zasnivanje. Studenti će proširiti znanja o osnovama i primjeni analitičke geometrije u trodimenzionalnom prostoru. Pojmovi vezani uz plohe i preslikavanja bit će uvedeni i s analitičkog stanovišta. Na predavanjima i vježbama je zastupljena upotreba programa dinamične geometrije.  

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Zdenka Kolar-Begović  
ASISTENT doc.dr.sc. Ljiljana Primorac Gajčić

 po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. D. Palman, Geometrijske konstrukcije, Element, Zagreb, 1996.
 2. B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1995..

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 75 sati (tjedno 2 sata predavanja i 3 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
Predavanja u ljetnom semestru 2020./21. izvode se po modelu 2. Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEDU pristupne podatke i kod l0xhbf9.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  ponedjeljkom 11-13h online
VJEŽBE  petkom 11-14h  online

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu 2 kolokvija od kojih svaki nosi 100 bodova. Student je pismeni dio ispita položio preko kolokvija ako zadovolji sljedeća dva uvjeta:

 • na svakom kolokviju ostvari minimalno 30 bodova,
 • ukupno ostvari minimalno 90 bodova.

 

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit nosi 100 bodova. Student je položio pismeni dio ispita ako ostvari minimalno 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti o ocjeni s pismenog ispita, odnosno kolokvija, formira konačna ocjena.

 

 

NASTAVNI MATERIJALI su vidljivi samo prijavljenim korisnicima

OBAVIJESTI

 

 • Usmeni ispit će se održati u petak, 24. rujna  2021. u 11:00 h u D2.
 • Pismeni ispit održan 17.9.2021. nije položio nitko. Uvid u ispite će se održati u srijedu, 22.9.2021. u 11h u uredu 15 na prvom katu.
 • Usmeni ispit će se održati u petak, 10. rujna  2021., u 16:00 h (D1).
 • Pismeni ispit održan 3.9.2021. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati online putem u petak, 10.9.2021. u 10.30h. Studenti koji žele uvid u ispit trebaju se javiti porukom na Teams do petka, 10.9.2021. do 10h.
 • Usmeni ispit će se održati u ponedjeljak, 5. srpnja 2021. u D-1 u 11:00 h.
 • Pismeni ispit održan 1.7.2021. nije položio nitko. Uvid u pismene ispite će se održati u petak, 2.7.2021. u 11h u uredu 15 na prvom katu.
 • smeni ispit će se održati u ponedjeljak 28. lipnja 2021. u 10:30 h u D-3 .
 • Prvi kolokvij će se održati 30.4.2021. u D-2 s početkom u 15h. Na kolokvij je potrebno ponijeti pribor za pisanje i pribor za crtanje.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment