Fakultet primijenjene matematike i informatike

Metodička matematička praksa I

MP005 (0+2+0) - 2 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Metodička matematička praksa I izvodi se u zimskom semestru druge godine diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija  je osposobiti studente za pripremu, izvođenje i
analizu nastavnih satova redovne, dopunske i dodatne nastave matematike na osnovnoškolskom nivou. Nadalje, kolegij će pripremiti pripremiti studente za cjeloživotno učenje u području matematičkog obrazovanja.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc.Ljiljana Primorac Gajčić Srijedom u 11.30h ili po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. Nacionalni kurikulum nastavnog predmeta matematika, MZO, 2018.
 2. Nastavni planovi i programi matematike za osnovnu školu
 3. Aktualni udžbenici iz matematike u osnovnim školama
 4. Priručnici za učitelje

DOPUNSKA LITERATURA

 1. Stručno-metodički časopisi

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Metodička matematička praksa I realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 2 sata vježbi).
 
OBVEZE STUDENATA 
 1. hospitiranje na nastavi mentora 
 2. izvesti 2 probna nastavna sata (po 1 u odabranoj osnovnoj školi od strane Odjela za matematiku)
 3. odslušati ispitne nastavne sate kolega
 4. odraditi 2 ispitna (ogledna) sata (po 1 u odabranoj osnovnoj školi od strane Odjela za matematiku)
 5.  aktivno sudjelovati u analizi satova
 6.  izraditi pripreme za nastavne sate koje izvode i prisustvuju
 7. voditi dnevnik prakse.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti koji su u cijelosti odradili metodičku praksu i dobili prolaznu ocjenu od mentora (nastavnika – praktičara), te prolazne ocjene iz dnevnika prakse, pisanih priprema za svaki nastavni sat i ogledni sat imaju pravo na potpis.
Studentima koji su stekli pravo na potpis ocjena se formira na temelju ocjene mentora (aktivnost na praksi,
redovitost pohađanja, odnos prema radu u školi, održani samostalni probni satovi) (40%), ocjene svake pisane
pripreme za održane nastavne sate (15%), ocjene oglednog sata (40%), dnevnik prakse (5%)

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

OBAVIJESTI

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment