Linearno programiranje

M020 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Linearno programiranje izvodi se u ljetnom semestru kao izborni kolegij na prvoj godini sveučilišnog diplomskog studija matematike i četvrtoj godini sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je upoznati studente s modeliranjem, rješavanjem i interpretiranjem realnih problema koji se mogu svesti na problem linearnog programiranja. Obraditi i analizirati poznate numeričke metode za rješavanje problema linearnog programiranja kao i dati odgovarajuće geometrijske interpretacije. Pri tome se koriste različite mogućnosti programskog paketa Mathematica.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Kristian Sabo utorkom u 11h, kabinet 18 u prizemlju zgrade
ASISTENT Filip Paradžik po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

1. D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena  Scientific, 1997

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

1. K. G. Murty, Linear and Combinatorial Programming, John Wiley & Sons,  Inc., 1983.
2. L. Neralić, Uvod u matematičko programiranje 1, Element, Zagreb, 2003.
3. G. Sierksma, Linear and Integer Programming, Marcel Dekker, Inc., Nemhauser,  1999.
4. D. Kincaid, W. Cheney, Numerical Analysis, Brooks/Cole Publishing Company,  New York, 1996. 
5. A. Schrijver, Theory of Linear and Integer Programming, John Wiley & Sons,  Inc., NY, SAD, 1999.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Linearno programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA petkom 8-10h RP 1
VJEŽBE petkom 10-12h RP 1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi i seminara.

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Svaki kolokvij nosi 100 bodova.  Student je položio kolokvij ukoliko ukupno ostvari najmanje 80 bodova na kolokvijima.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

PRIMJERI ISPITNIH ISPITA

 

 

OBAVIJESTI

 • [14.9.2017.] Rezultati pismenog ispita održanog 13.9.2017. položila je: Mirjam Stjepanović 43/100 dovoljan (2), Eugen Markovinović nedovoljan (1). Uvid u pismeni ispit: petak, 15.9. u 10h, u kabinetu 15/I. Termin usmenog ispita: ponedjeljak, 18. rujna 2017. u 8:30 u P-23 (prizemlje). 
 • [30.8.2017.] Pismeni ispit održan 30.8.2017. položila je: Tena Tomičević 51/100 dovoljan (2). Termin usmenog ispita: petak, 1. rujna 2017. u 8:30 u P-23. 
 • [4.7.2017.] Pismeni ispit održan 4.7. položili su: Ivana Pravdić 56/100 dobar (3), Elizabeta Konjušak 45/100 dovoljan (2), Kristijan Šućur 42/100 dovoljan (2). Termin usmenog ispita: petak, 7. srpnja 2017. u 8:00 u P-23. Ispite možete pogledati u srijedu, u 8.45 u kabinetu 15/I.
 • [20.6.2017.] Rezultati nakon popravnog kolokvija: ovdje (xls). Uvid u kolokvije: srijeda, 21.6.2017. u 8.50. Usmeni ispit bit će održan  29.06.2017. u 10:00 u D-23. Pismenom ispitu nije nitko pristupio.
 • [16.6.2017.] Rezultati drugog kolokvija: ovdje (xls). Uvid u kolokvije: u ponedjeljak, 19.6.2017. u 11.15h.
 • [6.6.2017.] U četvrtak, 8.6.2017. održat će se zadnjih dvoje vježbi od 12h u D-36.
 • [29.5. 2017.] U petak, 2.6.2017. održat će se dvoje vježbi s početkom u 11.30h.
 • [24.5.2017.] Termin 2. kolokvija: srijeda, 14. 6.2017., u 9h u D-36.
 • [19.5.2017.] Rezultati prvog kolokvija: ovdje (xls). Uvid u kolokvije će biti u vrijeme konzultacija (srijeda, 11h).
 • [8.5.2017.] Promjena termina  1. kolokvija: 12. svibnja 2017. u 10 sati u praktikumu. Nastava će biti taj dan u 12 sati.

 

 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment