Odjel za matematiku

Teorija odlučivanja

M048 (1+0+1) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

TO.png

Predavanja i seminari su obavezni. Studenti u toku semestra mogu dobiti praktični seminarski rad.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Dragana Jankov Maširević Četvrtkom, u 15:30

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. S.French, Decision Theory, Ellis Horwood, Chichester (1986)

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i seminara je obavezno.

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 • NASTAVA NA DALJINU (2019./2020.)

Dragi studenti, zbog izvanredne situacije u kojoj smo se našli, predlažem novi koncept polaganja kolegija. Tijekom semestra dobit ćete četiri domaće zadaće. Prve dvije zadaće biti će vezane uz prvi dio gradiva te druge dvije vezane uz drugi dio gradiva (od stabala odlučivanja pa na dalje, kako smo i pričali na prvom predavanju). Nadam se da ćete na taj način uspjeti redovito prolaziti kroz gradivo, a rok za predavanje zadaće biti će svaki put precizno definiran (predviđeno je da to bude barem 7 dana). Zadaci će biti različite težine (bodovi će biti naznačeni kraj svakog zadatka) i svaka zadaća će nositi 25 bodova što će u konačnici dati 100 bodova. Zadaće će zamjenjivati kolokvij, odnosno pismeni dio ispita i kako bi iz tog dijela ispita dobili pozitivnu ocjenu morate ostvariti barem 40% bodova iz prve dvije zadaće (barem 20 bodova od ukupno 50) te barem 40% bodova iz druge dvije zadaće (barem 20 bodova od ukupno 50).

Zadaću trebate pisati na bijelom papiru te zatim rješenja skenirati/uslikati i pretvoriti u jedan pdf i poslati ga na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. otvoren za potrebe novonastale situacije. Naslov e-maila kao i naziv .pdf-a treba biti DZ-Prezime-Ime. Molim Vas da tekst bude dobro vidljiv i jasno čitljiv te napišite na svakoj strani svoje ime i prezime. Molim vas da domaće  zadaće  rješavate  samostalno.  Svaki  pokušaj  prepisivanja podliježe odredbama Pravilnika o  stegovnoj  odgovornosti  studenata  Sveučilišta  Josipa  Jurja Strossmayera u Osijeku te će sukladno tome biti prijavljen.

Na kraju semestra bit će organiziran usmeni dio ispita (za sve studente) na kojem će vas se ispitivati rješenja zadaća koja ste slali kao i teorijski dio gradiva, ovisno o bodovima postignutim rješavanjem zadaća. Očekuje se da dobro razumijete i znate samostalno rješiti zadatke koje ste rješili za zadaću (i njima slične). Nadam se da će situacija dozvoliti da usmeni dio ispita provedemo u klasičnom obliku, ali ukoliko to ne bude bilo moguće usmeni ćemo održati putem skypea.

Studenti koji ne polože ispit na ovaj način, ispit će polagati na klasičan način putem pismenog i usmenog dijela u periodu u kojem to bude dopuštala epidemiološka situacija.

Slobodno me kontaktirajte vezano uz sva pitanja. Vjerujem da ćemo uz zajednički trud uspjeti što bolje podnijeti novonastalu situaciju – za to je bitna dvosmjerna komunikacija, pa vas pozivam da sve komentare/prijedloge/pitanja pišete dolje u komentarima ili se javite putem e-maila. Hvala!

 

 • PRAVILA KOJA SU VRIJEDILA ZA VRIJEME KONTAKTNE NASTAVE

Ispit se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova.
Studenti tijekom semestra mogu izraditi jedan seminarski rad koji utječe na konačnu ocjenu.
Na svim kolokvijima bodovni prag je 35%, a studenti koji zadovoljavaju 45% od ukupnog broja bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, položili su ispit.

Studentima, koji nisu zadovoljili kriterije za polaganje ispita, ali imaju barem 40% od ukupnog broja bodova, priznaje se pismeni dio ispita i moraju jos pristupiti usmenom ispitu.

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija moraju prije pristupanja usmenom ispitu najprije položiti pismeni dio ispita u nekom od redovnih ispitnih termina.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastava na daljinu do uspostave redovne nastave.

Nastavak nastave iz kolegija Teorija odlučivanja odvijat će se putem ove stranice. Nastavne materijale za sljedeća predavanja/seminare možete pronaći ispod. Za sve nejasnoće slobodno me kontaktirajte.

 

 • [10.9.2020.] Usmeni ispit će se održati 15.9.2020. u 11:00 u D-7, za sve prijavljene studente.
 • [28.8.2020.] Usmeni ispit će se održati 31.8.2020. u 09:00 u D-7, za sve prijavljene studente.
 • [21.8.2020.] Usmeni ispiti u jesenskom ispitnom roku će se održati 31.8. i 15.9. (točno vrijeme održavanja ispita će biti objavljeno naknadno). Studenti koji žele izaći na neki od navedenih rokova, trebaju se prijaviti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije 3 dana prije definiranog datuma.
 • [8.7.2020.] Usmeni ispit -popis studenata po terminima.
 • [3.7.2020] Studenti koji žele pristupiti usmenom dijelu ispita 10.7. ili 13.7. trebaju se javiti na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te navesti datum kada žele odgovarati (najkasnije do 7.7. u 17:00) -ukoliko niti jedan datum ne preferirate od ta dva, možete i tako napisati te ću Vas staviti u termin kada ima manje prijavljenih studenata. Nakon toga će biti objavljen raspored po terminima (kako bi poštovali epidemiološke mjere). Ukoliko u danom terminu (tj. za navedeni datum) bude prijavljeno barem 4 studenta usmeni ispit će se održati (tj. neće se spajati s terminom u kojem ima više prijavljenih studenata). 
 • [23.6.2020.] Usmeni ispit -popis studenata po terminima. Usmeni ispit će se održati u dvorani 9.
 • [10.6.2020.] Kako će izgledati usmeni ispit?

  Studenti koji odgovaraju za ocjenu dobar (kao i svi ostali studenti) trebaju znati interpretirati zadatke koje su rješavali u domaćim zadaćama TE NJIMA SLIČNE kao i teoriju koju su koristili pri rješavanju zadataka (npr. u DZ2 koristili ste aksiom A 2.4 te u skladu s tim trebate znati navesti sve aksiome vezane uz slabu preferenciju, jer se A 2.4 nalazi na tom popisu aksioma; također, u DZ2 koristili ste Milnorov teorem te ga trebate znati iskazati). Gradivo vezano uz zadatke koje niste rješavali (tj. niste predali u rješenjima zadaća) NEĆU ispitivati. Također, za ocjenu dobar neću pitati dokaze, ukoliko se ne radi o dokazu koji ste sami proveli/napisali u Vašoj zadaći.

  Dodatno, studenti koji žele odgovarati za ocjenu vrlo dobar trebaju znati i dokaze tvrdnji koje su koristili pri rješavanju zadataka (npr. u DZ2 koristili ste Milnorov teorem te ga trebate znati i dokazati). Također, tvrdnje koje nisu korištene prilikom rješavanja zadataka (koje ste predali/rješavali u Vašoj zadaći) NEĆU pitati.

  Na kraju, studenti koji žele odgovarati za ocjenu izvrstan trebaju proći kroz cjelokupno gradivo kolegija.

  Studenti koji žele pristupiti usmenom dijelu ispita 26.6. ili 29.6. trebaju se javiti na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te navesti datum kada žele odgovarati (najkasnije do 23.6. u 17:00) -ukoliko niti jedan datum ne preferirate od ta dva, možete i tako napisati te ću Vas staviti u termin kada ima manje prijavljenih studenata. Nakon toga će biti objavljen raspored po terminima (kako bi poštovali epidemiološke mjere). Ukoliko u danom terminu (tj. za navedeni datum) bude prijavljeno barem 4 studenta usmeni ispit će se održati (tj. neće se spajati s terminom u kojem ima više prijavljenih studenata). Ukoliko 24 sata prije definiranog termina odlučite odustati od usmenog dijela ispita (koji ste prethodno prijavili na gore navedeni e-mail), javite se te se to neće računati kao izlazak na ispit.

 • [10.6.2020.] Konačne rezultate zadaća registrirani korisnici mogu pogledati ovdje:. Ukoliko želite napraviti "uvid" u Vašu zadaću slobodno pošaljite mail na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 • [3.6.2020.] Usmeni ispiti u ljetnom ispitnom roku će se održati 26.6. i 29.6. (ukoliko bude prijavljen mali broj studenata, usmeni će se održati u jednom od dva navedena datuma, kako većini bude odgovaralo) te 10.7. i 13.7. (ukoliko bude prijavljen mali broj studenata, usmeni će se održati u jednom od dva navedena datuma, kako većini bude odgovaralo). Studenti koji pismeni dio kolegija polože preko zadaća, na usmeni ispit mogu izaći ukupno 3 puta, uključujući sve ispitne rokove do ponovnog održavanja kolegija. Detaljne upute za usmeni dio ispita bit će objavljene zajedno s konačnim rezultatima zadaća, idući tjedan. 
 • [27.5.2020.] Predavanja/seminare predviđene za 28.5.2020. možete pogledati OVDJE.
 • [27.5.2020.] Četvrtu domaću zadaću možete pogledati OVDJE. Svoja rješenja trebate poslati najkasnije do 8. lipnja u 12:00. 
 • [26.5.2020.] Rezultate 3. zadaće registrirani korisnici mogu pogledati ovdje:. Ukoliko želite napraviti "uvid" u Vašu zadaću slobodno pošaljite mail na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 • [20.5.2020.] Predavanja/seminare predviđene za 21.5.2020. možete pogledati OVDJE. Sljedeći tjedan nam je zadnje predavanje, do tada će biti objavljeni i rezultati 3. zadaće, a tada će biti zadana i zadnja zadaća (vremenski rok za predaju će biti kao i inače) :) 
 • [13.5.2020.] Predavanja/seminare predviđene za 14.5.2020. možete pogledati OVDJE.
 • [6.5.2020.] Treću domaću zadaću možete pogledati OVDJE. Svoja rješenja trebate poslati najkasnije do 18. svibnja u 10:00. U zadatku 2b) u dijelu "tako da firma prihvati tiskanje plakata" misli se na "tako da TISKARA prihvati tiskanje plakata" (hvala studentu koji me je upozorio na to).
 • [6.5.2020.] Predavanja/seminare predviđene za 7.5.2020. možete pogledati OVDJE.
 • [5.5.2020.] Rezultate 2. zadaće registrirani korisnici mogu pogledati ovdje:. Ukoliko želite napraviti "uvid" u Vašu zadaću slobodno pošaljite mail na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do petka 8.5.2020. u 12:00. Uz sljedeća predavanja biti će zadana i nova zadaća.
 • [29.4.2020.] Predavanja/seminare predviđene za 30.4.2020. možete pogledati OVDJE.
 • [22.4.2020.] Predavanja/seminare predviđene za 23.4.2020. možete pogledati OVDJE.
 • [15.4.2020.] Predavanja/seminare predviđene za 16.4.2020. možete pogledati u nastavku: PDF,               AUDIO PREDAVANJA/VJEŽBE. [24.4.2020.] Napomena: na kraju str. 5 prethodnog PDF dokumenta dodala sam jedan komentar (kako bi zadatak bio jasniji) na koji me je potaknuo upit jedne studentice (hvala!). Slobodno se javite s pitanjima. 
 • [15.4.2020.] Drugu domaću zadaću možete pogledati OVDJE. Svoja rješenja trebate poslati najkasnije do 27. travnja u 10:00.
 • Predavanja/seminare predviđene za 9.4.2020. možete pogledati OVDJE. Nova zadaća će biti zadana sljedeći tjedan, a do tada će biti objavljeni i rezultati 1. zadace. 
 • Predavanja/seminare predviđene za 2.4.2020. možete pogledati OVDJE.
 • Predavanja/seminare predviđene za 26.3.2020. možete pogledati OVDJE. Prvu domaću zadaću možete pogledati OVDJE. Svoja rješenja trebate poslati najkasnije do 6. travnja u 12:00. Svi detalji vezani uz domaće zadaće nalaze se iznad u dijelu "Nastava na daljinu".                 Jedan od načina na koji možete slike prebaciti u .pdf format je da na vaše pametne telefone instalirate besplatnu aplikaciju Office Lens pomoću koje možete lako "skenirati" vaše zadaće. 
 • Predavanja/seminare predviđene za 19.3.2020. možete pogledati OVDJE.

Primjeri kolokvija:

 • Akademska godina 2015./2016.
  • 1. kolokvij (pdf)
  • 2. kolokvij (pdf)
 • Akademska godina 2013./2014.
  • 1. kolokvij (pdf)
  • 2. kolokvij (pdf)

OBAVIJESTI

 • Obavijesti mogu vidjeti samo registrirani korisnici

  You are not authorised to post comments.

  Comments powered by CComment