Analiza vremenskih nizova

M003 (2+0+2) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Analiza vremenskih nizova izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike kao obvezni kolegij na smjeru financijska matematika i statistika te kao izborni kolegij na smjeru industrijska i primijenjena matematika. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim modelima iz teorije vremenskih nizova. Posebna pažnja se pridaje modelima vremenskih nizova koji su relevantni sa stanovišta ekonomije i financijske matematike. Dio nastave je posvećen praktičnoj primjeni ove teorije i analizi stvarnih vremenskih nizova. Kroz predavanja uvode se osnovni pojmovi i modeli. Posebno se ilustrira njihova korisnost i primjena. Kroz seminare studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema uz pomoć računala.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Danijel Grahovac vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. J.D. Cryer, K-S. Chan - Time Series Analysis with applications in R , Springer-Verlag, 2008.

 

RASPORED PREDAVANJA I SEMINARA

Izvedbeni program kolegija Analiza vremenskih nizova realizira se u četvrtom semestru Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika, s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata seminara). 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA i SEMINARI  utorak 8:15 - 12:00  RP-1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Predavanja i seminari su obavezni. Preduvjet za polaganje ispita je uspješno napravljen seminarski rad. Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija. Uspješno položeni kolokviji i seminar osiguravaju konačnu ocjenu najviše dobar (3). Ocjena se može korigirati na usmenom ispitu pri čemu je moguće ostvariti višu konačnu ocjenu. Studenti koji ne polože kolokvije pristupaju direktno usmenom ispitu ukoliko su uspješno izradili seminar.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI SA SEMINARA
NaslovMaterijali
1. Uvod u R  (pdf), (R-skripta), (podaci)
2. Vremenski nizovi u R-u (pdf), (R-skripta), (podaci), (pdf print)
3. ARMA procesi (pdf), (R-skripta), (pdf print)
4. Nestacionarnost i transformacije (pdf), (R-skripta), (podaci), (pdf print)
5. Prilagodba ARMA modela (pdf), (R-skripta), (podaci), (R-funkcije), (pdf print)
6. Predviđanje na osnovu ARIMA modela (pdf), (R-skripta), (podaci), (pdf print)
7. Sezonalni ARIMA modeli (pdf), (R-skripta), (R-funkcije), (pdf print)

 

 

 • DOMAĆE ZADAĆE

 

OBAVIJESTI

 • [3.4.2018.] Prvi kolokvij održat će se u četvrtak 26.4.2018. u 10:00 u P-24.

 • [11.1.2018.] Termini izlaganja seminarskih radova u zimskom roku su 6.2.2018. od 11:00 i 20.2.2018. od 8:30. Termini usmenih ispita u zimskom roku su: 7.2.2018. od 8:30 i 21.2.2018. od 8:30. Točni termini bit će javljen nakon prijave. Za seminare i usmene ispite vrijedi sve navedeno u prethodnim obavijestima.
 • [22.8.2017.] Izlaganje seminara održat će se u 4.9.2017. u 11:00 i 19.9.2017. u 9:00. Seminar treba poslati barem tri radna dana ranije sukladno uputama. Usmeni ispiti održat će se 7.9.2017. i 26.9.2017. Izlazak na usmeni ispit treba prijaviti emailom nakon čega ćete dobiti obavijest o točnom terminu. Izlazak na usmeni ispit moguć je nakon uspješno napravljenog i izloženog seminarskog rada.
 • [20.6.2017.] Rezultati drugog kolokvija. (pdf)
 • [1.6.2017.] Izlaganje seminara održat će se 12.7.2017. Usmeni ispit održat će se 14.7.2017.
 • [24.5.2017.] Drugi kolokvij održat će se 19.6.2017. u 11:00 u RP-2.
 • [12.5.2017.] Rezultati prvog kolokvija. (pdf)
 • [20.4.2017.] Prvi kolokvij održat će se 11.5.2017. u 10:00 u P-24.

 • [7.9.2016.] Rezultati kolokvija s ocjenama seminara. (pdf)
 • [29.8.2016.] Izlaganje seminara održat će se u srijedu 7.9.2016. u 9:00.
 • [8.7.2016.] Rezultati kolokvija i seminara (pdf). Dodatni termin izlaganja seminara održat će se u rujnu. Točan termin bit će objavljen naknadno.
 • [27.6.2016.] Usmeni ispit održat će se 13.7.2016. u 9:00.
 • [23.6.2016.] Rezultati kolokvija. (pdf)
 • [20.6.2016.] Drugi kolokvij održat će se u P-1, a ne u P-36 kako je najavljeno.
 • [7.6.2016.] Izlaganje seminarskih radova održat će se 7.7.2016. u RP-2 s početkom u 9:00. Dodatne vježbe održat će se 5.7.2016. u RP-2 u 9:00.
 • [2.6.2016.] Posljednje vježbe održat će se po rasporedu u utorak 7.6.2016. U srijedu 8.6.2016. neće biti predavanja.
 • [20.5.2016.] Drugi kolokvij održat će se 21.6.2016. u 9:00 u P-36.
 • [11.5.2016.] Rezultati prvog kolokvija. (pdf)
 • [9.5.2016.] Vježbe 10.5.2016. održat će se u 10:00 u P-7 umjesto u 8:00.
 • [18.4.2016.] Prvi kolokvij održat će se 10.5.2016. u 12:00 u P-36.

 • Usmeni ispit će se održati u četvrtak 24.9.2015. u 9 sati.
 • [2.9.2015.] Rezultati s ocjenama seminara.
 • Usmeni iz AVN će se održati u petak 4.9.2015. u 9 sati.
 • Seminari će se izlagati u P-22.
 • [27.8.2015.] Izlaganje seminara održat će se 1.9.2015. u 9:00. Dvorana u kojoj će se održati izlaganja bit će objavljena u ponedjeljak. Mole se studenti da prate obavijesti na web stranici.
 • [6.7.2015.] Rezultati nakon seminara.
 • [3.7.2015.] Izlaganje seminara održat će se u ponedjelja 6.7.2015. u 10:00. Za sve one koji ne žele izlagati seminar u tom terminu bit će organiziran drugi termin početkom rujna. Izlaganje seminara je uvjet za pristup usmenom ispitu.
 • [1.7.2015.] Usmeni ispit održat će se 10.7.2015. u 9:00h.
 • [29.6.2015.] Konzultacije vezane uz izradu seminara održat će se 3.7.2015. u 12:00 u RP2 ili dodatno po dogovoru.
 • [26.6.2015.] Rezultate nakon drugog kolokvija možete vidjeti ovdje. Izlaganje seminara održat će se 6.7.2015. u 9:00 u D22. Usmeni ispiti održavat će se po dogovoru najavom na email mirta @ mathos.hr.
 • [16.6.2015.] Drugi kolokvij održat će se u srijedu 24.6.2015. u 9:00 u P-24.
 • [8.6.2015.] Vježbe će se održati po rasporedu u četvrtak 11.6. u 11:30 u produljenom terminu.
 • [15.5.2015.] Rezultati prvog kolokvija
 • [29.4.2015.] Prvi kolokvij održat će se u utorak 5.5.2015. u D-23.
 • [1.7.2014.] Rezultati kolokvija i seminara s prijedlogom konačne ocjene.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment