Dizajniranje i modeliranje baza podataka

I030 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

databaseManagement

Dizajniranje i modeliranje baza podataka izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer: matematika i računarstvo. Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja o bazama podataka te upoznavanje s metodama konceptualnog, logičkog i fizičkog oblikovanja (projektiranja) baza podataka. Tijekom kolegija studenti će ovladati tehnikama upravljanja relacijskim bazama podataka pomoću SQL-a, ali isto tako i suvremenim tehnologijama za rad s No-SQL bazama podataka. Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NASTAVNIK  doc. dr. sc. Slobodan Jelić
 
ASISTENT Mateja Đumić Vrijeme konzultacija
DEMONSTRATOR Renato Dean  
DEMONSTRATOR Danijela Jaganjac  

OSNOVNA LITERATURA

  1. R. Manger, Baze podataka, Element, Zagreb, 2012.
  2. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Pearson Prentice Hall; 2nd Edition, New Jersey, 2009.
  3. R. Ramakrishnan, J. Gehrke, Database management systems McGraw-Hall, 3rd edition, New York, 2003.
  4. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database system concepts, McGraw-Hill, 6th edition, New York, 2011.
  5. J. D. Ullman, J. Widom, A First Course in Database Systems , Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2007.
  6. S. Abiteboul, R. Hull, V. Vianu, Foundations of Databases: The Logical Level, Addison-Wesley, 1st edition, 1995.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obvezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Utorak, 14:00 - 17:00 h P-2
VJEŽBE Utorak, 17:00 - 20:00 h RP-1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra studenti pišu dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Na kolokvijima je moguće skupiti najviše 100 bodova, a za prolaz je potrebno skupiti barem 40 (broj bodova na kolokviju se dobije tako da se ukupan postotak ostvaren na kolokvijima pretvori u bodove). S bodovima s kolokvija moguće je najviše postići ocjenu dobar (3). Studenti koji na kolokviju postignu manje od 40 bodova moraju ići na pismeni dio ispita te za  prolaz na njemu ostvariti barem 40 bodova.

Studenti tijekom semestra mogu pisati domaće zadaće koje nose 15 bodova te završni projekt koji isto nosi 15 bodova. Domaće zadaće se u pravilu zadaju i pišu svaki tjedan te će na njima biti zadan rok do kojeg je ih potrebno predati, a nakon kojeg se neće bodovati. Bodovi iz zadaće i projekta se dodaju na bodove s kolokvija (ispita) tek kad je na njima postignuto 40 bodova.

Konačna ocjena se formira na sljedeći način:

bodovi      [40,70]      <70,100]       <100,115]       <115,130]   
ocjena dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) izvrstan (5)

 

Termini kolokvija:

1. kolokvij: 3. travnja u 16 sati, dvorana P-1

2. kolokvij: 15. svibnja u 16 sati, dvorana P-1

 

Nastavni materijali i obavijesti su dostupni samo prijavljenim korisnicima.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment