Odjel za matematiku

 

Vektorski i unitani prostori

M051 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij  Vektorski i unitarni prostori  izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. U kolegiju se iznosi poopćenje pojmova i rezultata s kojima su se studenti susretali u predmetima iz linearne algebre tijekom prve dvije godine studija. Kroz apstraktniji algebarski pristup, uz iznošenje detaljnih dokaza obrađenih tvrdnji vezanih uz vektorske i unitarne prostore, namjera je što bolje i jasnije razumijeti materijal korišten u većini modernih matematičkih disciplina.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
PREDAVANJA doc.dr.sc. Suzana Miodragović

četvrtak,12:00h, kabinet 14, 1.kat

VJEŽBE doc.dr.sc. Suzana Miodragović

 

 

 

DEMONSTRATOR

   

 

OSNOVNA LITERATURA

1. H. Kraljević: Vektorski prostori, skripta
2. S. Kurepa: Konačnodimenzionalni vektorski prostori

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Vektorski i unitarni prostori realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA četvrtkom u 10h  D-8
VJEŽBE petkom u 9h  D-8
DEMONSTRATURE    

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom provođenja nastave pišu tri kolokvija pomoću kojih se kontinuirano provjerava rad i znanje studenata. Kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Za polaganje pismenog ispita putem kolokvija potrebno je ostvariti najmanje 20% po svakom kolokviju, te ukupno najmanje 40% od ukupnog broja bodova.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolokvij.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

Studentima koji polože pismeni ispit putem kolokvija priznaje se kolokvij tijekom cijele akademske godine (pri čemu se usmenom ispitu može pristupiti najviše dva puta).

Studenti koji polože pismeni ispit mogu pristupiti na usmeni ispit u jednom od naredna dva termina za usmeni ispit (pri čemu se usmenom ispitu može pristupiti samo jednom).

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • MATERIJALI S VJEŽBI

 

 

 

 

 

OBAVIJESTI

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment