Fakultet primijenjene matematike i informatike

Opća pedagogija

P002 (1+0+1) + (1+0+1) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Opća pedagogija izvodi se u zimskom i ljetnom semestru četvrte godine Sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Studenti - budući odgajatelji trebaju upoznati sustav pedagogijskih spoznaja, koje objašnjava pedagogija shvaćena kao kritička i stvaralačka znanost o odgoju. Sustav pedagogijskih spoznaja treba im omogućiti snalaženje u odgojnoj praksi i osposobiti ih za stvaralačko osmišljavanje i unapređivanje odgojne prakse i pedagogijske teorije.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Zlatko Miliša  
ASISTENT Katarina Rengel  
     

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. A. Vukasović, Pedagogija, Mir, Zagreb, 2001.
  2. H. Giesecke, Uvod u pedagogiju, Educa, Zagreb, 1993.
  3. H. Gudjons, Pedagogija - temeljna znanja, Educa, Zagreb, 1994.
  4. M. Mušanović, M. Lukaš, Osnove pedagogije, Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka, 2011.

 

Izvedbeni program kolegija Opća pedagogija realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sat seminara u oba semestra).

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava se izvodi kroz predavanja i seminare. Studenti trebaju napisati seminarski rad na dogovorenu temu i izvesti dvije vježbe. Ispit je pismeni i usmeni na kraju predavanja. 

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 

OBAVIJESTI

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment