Ispis

 Konveksne funkcije

M109 (1+1+0) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Konveksne funkcije izvodi se u ljetnom semestru prve godine sveučilišnog diplomskog studija matematike i četvrte godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je sistematizirati geometrijska i analitička svojstva konveksnih skupova i konveksnih funkcija, koja se koriste u različitim područjima primijenjene matematike.

 


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA  izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava Utorak, 11-12h

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. S. Boyd, L. Vandenbergher, Convex Optimization, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

  2. M. Alić, G. Nogo, Optimizacija: Uvod u teoriju nužnih i dovoljnih uvjeta ekstrema, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2004.

 

DOPUNSKA LITERATURA

  1. D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997.
  2. M. S. Bazarra, H. D. Sherali, C. M. Shetty, Nonlinear Programming:Theory and Algorithms, 3rd Edition, Wiley, New Jersey, 2006.
  3. J. M. Borwein, A. S. Lewis, Convex Analysis and Nonlinear Optimization, Springer-Verlag, New York, 2000.
  4. J. Pečarić, F. Proschan, Y. L. Tong, Convex Functions, Partial Orderings and Statistical Applications, Academic Press, London, 1992.

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Konveksne funkcije realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Utorak, 12-13h  D-2
VJEŽBE  Utorak, 13-14h  D-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPIT

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Uvjet za polaganje kolokvija je ostvarenih minimalno 30 bodova po svakom kolokviju i minimalno 90 bodova ukupno.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

 

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

NASTAVNI MATERIJALI ZA BEZKONTAKTNU NASTAVU

Nastavni materijali dostupni su samo registriranim korisnicima.

Predavanje 6, 31.3.2020.  

Predavanje 5 (Jensen-konveksne funkcije i Operacije s konveksnim funkcijama), 24.3.2020.  

Predavanje 4,  17.3.2020. 

Mole se studenti da redovito riješavaju zadatke koji se nalaze u materijalima s predavanja.

 

OBAVIJESTI

Prvi kolokvij će se održati 21. travnja 2020. u 12:00.