Linearno programiranje

M020 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Linearno programiranje izvodi se u ljetnom semestru kao izborni kolegij na prvoj godini sveučilišnog diplomskog studija financijske matematike i statistike, na prvoj godini sveučilišnog diplomskog studija matematike i računarstva  te na  četvrtoj godini sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je upoznati studente s modeliranjem, rješavanjem i interpretiranjem realnih problema koji se mogu svesti na problem linearnog programiranja. Obraditi i analizirati poznate numeričke metode za rješavanje problema linearnog programiranja kao i dati odgovarajuće geometrijske interpretacije. Pri tome se koriste različite mogućnosti programskog paketa Mathematica.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE

VODITELJ KOLEGIJA

doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić utorkom u 9h, uz prethodnu najavu e-mailom,
kabinet 3 na 1. katu 
     

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. I. Kuzmanović, K. Sabo, Linearno programiranje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za matematiku, Osijek, 2016.
  2. D. Bertsimas, J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena  Scientific, 1997

LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

1. K. G. Murty, Linear and Combinatorial Programming, John Wiley & Sons,  Inc., 1983.
2. L. Neralić, Uvod u matematičko programiranje 1, Element, Zagreb, 2003.
3. G. Sierksma, Linear and Integer Programming, Marcel Dekker, Inc., Nemhauser,  1999.
4. D. Kincaid, W. Cheney, Numerical Analysis, Brooks/Cole Publishing Company,  New York, 1996. 
5. A. Schrijver, Theory of Linear and Integer Programming, John Wiley & Sons,  Inc., NY, SAD, 1999.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Linearno programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA petkom 10-12h D-7
VJEŽBE petkom 12-14h D-7

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi.

Tijekom semestra studenti mogu polagati 2 kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Svaki kolokvij nosi 100 bodova.  Student je položio kolokvij ukoliko ukupno ostvari najmanje 80 bodova na kolokvijima.

 

NASTAVNI MATERIJALI

BESKONTAKTNA NASTAVA 20.3.2020.

Dragi studenti, vaš zadatak za 20.3.2020. je pročitati u udžbeniku stranice 43-47. To su uglavnom poznati pojmovi koji će se nadalje koristiti za obradu geometrije linearnog programiranja.

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja, možete me kontaktirati putem pitanja i odgovora na dnu web stranice ili putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Čuvajte se!

 

BESKONTAKTNA NASTAVA 27.3.2020.

Dragi studenti, vaš zadatak za 27.3.2020. je sljedeći

  • PREDAVANJA - uz pomoć snimljenih videomaterijala (1. dio  2. dio) pročitati u udžbeniku poglavlje 3.2. te samostalno proučiti dokaz teorema 3.2.
  • VJEŽBE -  pručiti riješene zadatke 3.1, 3.3, 3.5 i 3.6 i samostalno riješiti zadatke 3.2, 3.4 i 3.7 te fotografije rješenja poslati najkasnije do 2.4. na e-mail  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Zadaće nose bodove. Pojedinosti o načinu vrednovanja znanja napisat ću vam tijekom sljedećeg tjedna. 

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja, možete me kontaktirati putem pitanja i odgovora na dnu web stranice ili putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

BESKONTAKTNA NASTAVA 3.4.2020.

Dragi studenti, vaš zadatak za 3.4.2020. je sljedeći

  • Uz pomoć snimljenih videomaterijala pročitati u udžbeniku poglavlja 3.4. i 3.5. 
  • Samostalno riješiti zadatke za domaću zadaću te fotografije rješenja poslati najkasnije do 9.4. na e-mail  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Ostvareni bodovi iz 1. zadaće bit će objavljeni 9.4.

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja, možete me kontaktirati putem pitanja i odgovora na dnu web stranice ili putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 VAŽNO: Vrednovanje znanja tijekom beskontaktne nastave provodit će se na sljedeći način:

1. Studenti će dobivati svaki tjedan domaće zadaće koje će u sumi nositi  30%  ukupnog broja bodova.

2. Pisat će se 2 kolokvija  koji će nositi svaki 35% ukupnog broja bodova. Na kolokvijima će biti teorija i zadaci.

Studenti koji ostvare najmanje 40% ukupnog broja bodova, položili su ispit. Usmeni ispitodržat će se samo za studente koji nisu zadovoljni postignutim rezultatima. 

Kolokviji tijekom beskontaktne nastave pisat će se u unaprijed dogovorenom terminu koristeći aplikaciju Skype, odnosno videopoziv pri čemu će kamera tijekom pisanja biti usmjerena na studenta i kolokvij. Ukoliko netko od studenata ne može osigurati tehničke uvjete za takav način pisanja kolokvija, molim da mi se javi najkasnije do 9.4.2020.

Termin 1. kolokvija će biti neki od dana 14.3-24.3, molim da mi u komentarima javite koji dan vam odgovara. Vrijeme pisanja će biti od 17h.

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

PRIMJERI ISPITNIH ISPITA

 

 

OBAVIJESTI

Potrebno je biti prijavljen da bi se mogle vidjeti sve obavijesti.

 

 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment