Ispis

Slučajni procesi I

M119 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Slučajni procesi I izvodi se u zimskom semestru prve godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je usvajanje teorijskih koncepata vezanih uz osnovne tipove slučajnih procesa u diskretnom vremenu, razumijevanje analitičkih tehnika rješavanja problemskih zadataka iz teorije i prakse te prepoznavanje mogućih primjena slučajnih procesa.


 

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Nenad Šuvak

termin konzultacija

     


OSNOVNA LITERATURA

 1. R. Durrett, Essentials of Stochastic Processes, Springer Texts in Statistics, Springer, 1999.
 2. G. Grimmett, D. Stirzaker, Probability and Random Processes, Clarendon Press, Oxford, 2004.

DODATNA LITERATURA

 1. P. Baldi, L. Mazliak, P. Priouret, Martingales and Markov Chains: Solved Exercises and Elements of Theory, Chapman and Hall, New York, 2002.
 2. N. Elezović, Statistika i procesi, Element, Zagreb, 2007.
 3. S. Karlin, H. M. Taylor, A First Course in Stochastic Processes, Academic press, New York-London, 1975.
 4. J. R. Norris, Markov Chains, Cambridge University Press, 1997.
 5. S. I. Resnick, Adventures in Stochastic Processes, Birkhauser, Boston, 2002.
 6. S. M. Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, 2014.
 7. Z. Vondraček, Markovljevi lanci (web materijali), PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2013.
 8. Z. Vondraček, Slučajni procesi (web materijali), PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2018.
 9. D. Williams, Probability with Martingales, Cambridge University Press, 2001.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Slučajni procesi I realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Nastava se u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. izvodi prema Modelu 1. Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal kolegija. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod s3xtog2.

 TERMIN 
Predavanja i vježbe Utorkom od 8:15 do 12:00 u D8   
Kratke provjere usvojenosti gradiva Po dogovoru 
 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

1. KRATKE ONLINE PROVJERE USVOJENOSTI GRADIVA (KVIZOVI)

2. KOLOKVIJI

50%-64%: dovoljan(2); 65%-79%: dobar(3); 80%-90%: vrlo dobar(4); 91%-100%: izvrstan (5).

3. PISMENI ISPIT

50-64: dovoljan(2); 65-79: dobar(3); 80-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

4. USMENI ISPIT

NASTAVNI MATERIJALI

Za pristup nastavnim materijalima potrebno se prijaviti na web stranicu Odjela za matematiku


PRIMJERI KOLOKVIJA I PISMENIH ISPITA

OBAVIJESTI