Ispis

Teorija odlučivanja

M048 (1+0+1) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

TO.png

Predavanja i seminari su obavezni. Studenti u toku semestra mogu dobiti praktični seminarski rad.


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Dragana Jankov Maširević Četvrtkom, u 15:30

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. S.French, Decision Theory, Ellis Horwood, Chichester (1986)

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sat predavanja i 1 sat seminara). Pohađanje predavanja i seminara je obavezno.

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Dragi studenti, zbog izvanredne situacije u kojoj smo se našli, predlažem novi koncept polaganja kolegija. Tijekom semestra dobit ćete četiri domaće zadaće. Prve dvije zadaće biti će vezane uz prvi dio gradiva te druge dvije vezane uz drugi dio gradiva (od stabala odlučivanja pa na dalje, kako smo i pričali na prvom predavanju). Nadam se da ćete na taj način uspjeti redovito prolaziti kroz gradivo, a rok za predavanje zadaće biti će svaki put precizno definiran (predviđeno je da to bude barem 7 dana). Zadaci će biti različite težine (bodovi će biti naznačeni kraj svakog zadatka) i svaka zadaća će nositi 25 bodova što će u konačnici dati 100 bodova. Zadaće će zamjenjivati kolokvij, odnosno pismeni dio ispita i kako bi iz tog dijela ispita dobili pozitivnu ocjenu morate ostvariti barem 40% bodova iz prve dvije zadaće (barem 20 bodova od ukupno 50) te barem 40% bodova iz druge dvije zadaće (barem 20 bodova od ukupno 50).

Zadaću trebate pisati na bijelom papiru te zatim rješenja skenirati/uslikati i pretvoriti u jedan pdf i poslati ga na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. otvoren za potrebe novonastale situacije. Naslov e-maila kao i naziv .pdf-a treba biti DZ-Prezime-Ime. Molim Vas da tekst bude dobro vidljiv i jasno čitljiv te napišite na svakoj strani svoje ime i prezime. Molim vas da domaće  zadaće  rješavate  samostalno.  Svaki  pokušaj  prepisivanja podliježe odredbama Pravilnika o  stegovnoj  odgovornosti  studenata  Sveučilišta  Josipa  Jurja Strossmayera u Osijeku te će sukladno tome biti prijavljen.

Na kraju semestra bit će organiziran usmeni dio ispita (za sve studente) na kojem će vas se ispitivati rješenja zadaća koja ste slali kao i teorijski dio gradiva, ovisno o bodovima postignutim rješavanjem zadaća. Očekuje se da dobro razumijete i znate samostalno rješiti zadatke koje ste rješili za zadaću (i njima slične). Nadam se da će situacija dozvoliti da usmeni dio ispita provedemo u klasičnom obliku, ali ukoliko to ne bude bilo moguće usmeni ćemo održati putem skypea.

Studenti koji ne polože ispit na ovaj način, ispit će polagati na klasičan način putem pismenog i usmenog dijela u periodu u kojem to bude dopuštala epidemiološka situacija.

Slobodno me kontaktirajte vezano uz sva pitanja. Vjerujem da ćemo uz zajednički trud uspjeti što bolje podnijeti novonastalu situaciju – za to je bitna dvosmjerna komunikacija, pa vas pozivam da sve komentare/prijedloge/pitanja pišete dolje u komentarima ili se javite putem e-maila. Hvala!

 

Ispit se može položiti putem 2 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova.
Studenti tijekom semestra mogu izraditi jedan seminarski rad koji utječe na konačnu ocjenu.
Na svim kolokvijima bodovni prag je 35%, a studenti koji zadovoljavaju 45% od ukupnog broja bodova i zadovoljavaju bodovne pragove, položili su ispit.

Studentima, koji nisu zadovoljili kriterije za polaganje ispita, ali imaju barem 40% od ukupnog broja bodova, priznaje se pismeni dio ispita i moraju jos pristupiti usmenom ispitu.

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija moraju prije pristupanja usmenom ispitu najprije položiti pismeni dio ispita u nekom od redovnih ispitnih termina.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastava na daljinu do uspostave redovne nastave.

Nastavak nastave iz kolegija Teorija odlučivanja odvijat će se putem ove stranice. Nastavne materijale za sljedeća predavanja/seminare možete pronaći ispod. Za sve nejasnoće slobodno me kontaktirajte.

 

Primjeri kolokvija:

OBAVIJESTI