Odjel za matematiku

Analiza poslovanja poduzeća

E001 (2+1+1) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Analiza poslovanja poduzeća izvodi se u zimskom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjerovima: Financijska matematika i statistika i Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je studente naučiti temeljne financijske izvještaje. Naučiti financijsku analizu poduzeća. Naučiti što znači rizičnost poslovanja poduzeća i kako se mjeri. Naučiti dugoročno i kratkoročno planiranje. Usvojiti BI (business intelligence) koncept pri analizi poslovanja poduzeća. Usvojiti izvore financiranja poduzeća. Usvojiti osnovne koncepte budžetiranja kapitala. Naglasak je na primjeni navedenih analiza u praktičnim situacijama.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Nataša Šarlija  ponedjeljak 11:00 - 13:00
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. Ross, Westerfield, Jordan; Fundamentals of Corporate Finance, McGraw Hill, Boston, 2003.
  2. N. Šarlija, Recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici predmeta.
 
Izvedbeni program kolegija Analiza poslovanja poduzeća realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara).

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava se izvodi u informatičkoj učionici gdje studenti sve navedene analize rade na praktičnim primjerima uz upotrebu softverskih alata (Statistica, Excel). Predavanja i seminari su obavezni. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja. Prihvatljivi rezultati postignuti na 3 kolokvija, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Osim položenog ispita ili kolovkija, studenti su obvezni izradi projektni zadatak. 

Nastava u zimskom semestru 2020/21 se izvodi prema Modelu 1.

 

NASTAVNI MATERIJALI

Nastavna cjelina   Nastavni materijali 
Informacije o kolegiju Sadržaj i način ocjenjivanja O kolegiju
Nastavne cjeline i literatura Program i literatura
 Temeljni financijski izvještaji    Bilanca  Bilanca (prezentacija)

Primjer

Račun dobiti i gubitka  Račun dobiti i gubitka (prezentacija)
Novčani tijek  Novčani tijek (prezentacija)

Tekst "Cash is king"

Case study

Rimac Automobili - podaci

Rimac Automobili - pitanja

Priprema za kolokvij Zadaci
Zadaci za vježbu  Zadaci za 1. kolokvij
 Financijska analiza   Horizontalna i vertikalna analiza   Horizontalna i vertikalna (prezentacija)
 Financijski pokazatelji

Financijski pokazatelji (prezentacija)

Financijska analiza (opis)

Zadaci za vježbu na satu Zadaci - financijska analiza
Du Pont sustav Du Pont sustav (prezentacija)
Du Pont sustav - rješenja Du Pont sustav s rješenjima 
Primjer za analizu Jupi d.o.o.
Modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja poduzeća Modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja poduzeća

Modeli za ocjenu rizičnosti (prezentacija)

Modeli za ocjenu rizičnosti (opis)

Zadaci za vježbu Priprema za 2.kolokvij

Kratkoročno financiranje

Kratkoročno financiranje

Kratkoročno financiranje (prezentacija)

Kratkoročno financiranje (tekst uz prezentaciju)

Tekst "Upravljanje obrtnim kapitalom"
Dugoročno financiranje Dugoročno financiranje Dugoročno financiranje (prezentacija)
Dugoročno financiranje (tekst uz prezentaciju)
Zadaci za vježbu

Priprema za 3. kolokvij

Izvori financiranja  Izvori financiranja Izvori financiranja (prezentacija)

Financiranje rastućih
poduzeća

Financiranje rastućih
poduzeća (prezentacija)

Projektni zadatak Projektni zadatak Upute za projektni zadatak

 

OBAVIJESTI

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment