Fakultet primijenjene matematike i informatike
 

Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: Financijska matematika i statistika


 

I. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak

Obavezni predmeti:

šifra:M118
naziv:Vjerojatnost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 9
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac
suradnik:
šifra:M119
naziv:Slučajni procesi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Ivan Papić
suradnik:
šifra:M008
naziv:Financijska i aktuarska matematika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
suradnik:
šifra:E012
naziv:Makroekonomija I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Đula Borozan
suradnik:
šifra:M120
naziv:Statistika
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić
suradnik:
šifra:M121
naziv:Slučajni procesi II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
suradnik:
šifra:E013
naziv:Makroekonomija II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Đula Borozan
suradnik:
ukupno kolegija: 7, satnica ~ ECTS: 19 ~ 25 (zima), 13 ~ 18 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:MI006
naziv:Kriptografija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
suradnik:
šifra:MI001
naziv:Grafovi i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović Ergotić
suradnik:
šifra:Z013
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
suradnik:
šifra:M111
naziv:Normirani prostori
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
suradnik:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:M109
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
suradnik:
šifra:M048
naziv:Teorija odlučivanja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
suradnik:
šifra:I046
naziv:Moderni sustavi baza podataka
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+3+1 ~ 9
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, dr. sc. Mateja Đumić
suradnik:
šifra:M126
naziv:Aktualne teme iz statistike
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 5
nastavnik:doc. dr. sc. Ivan Papić
suradnik:

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost, Slučajni procesi I, Financijska i aktuarska matematika, Makroekonomija I.


II. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak

Obavezni predmeti:

šifra:M122
naziv:Multivarijatna analiza
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić
suradnik:
šifra:M123
naziv:Matematičke financije
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
suradnik:
šifra:E001
naziv:Analiza poslovanja poduzeća
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Nataša Šarlija
suradnik:
šifra:E009
naziv:Upravljanje kreditnim rizicima
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Nataša Šarlija
suradnik:
šifra:M003
naziv:Analiza vremenskih nizova
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac
suradnik:
šifra:MIP001
naziv:Diplomski rad
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+0 ~ 8
nastavnik:
suradnik:
ukupno kolegija: 6, satnica ~ ECTS: 12 ~ 17 (zima), 8 ~ 18 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:MI006
naziv:Kriptografija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
suradnik:
šifra:M128
naziv:Linearna optimizacija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
suradnik:Bartol Borozan
šifra:MI001
naziv:Grafovi i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović Ergotić
suradnik:
šifra:I040
naziv:Osnove vođenja projekata
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, Krešimir Mlinarić
suradnik:
šifra:Z013
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
suradnik:
šifra:I046
naziv:Moderni sustavi baza podataka
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+3+1 ~ 9
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, dr. sc. Mateja Đumić
suradnik:
šifra:M126
naziv:Aktualne teme iz statistike
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 5
nastavnik:doc. dr. sc. Ivan Papić
suradnik:
šifra:E004
naziv:Financijska tržišta
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
suradnik:
šifra:M111
naziv:Normirani prostori
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
suradnik:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:M129
naziv:Nelinearna optimizacija
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo
suradnik:Antonio Jovanović, Tomislav Prusina
šifra:MI005
naziv:Matematički aspekti izbornih sustava
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
suradnik:
šifra:M048
naziv:Teorija odlučivanja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
suradnik:
šifra:M109
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
suradnik:
šifra:M144
naziv:Statističko učenje
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+3 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac
suradnik:Dominik Mihalčić

Predmet Stručna praksa se može upisati samo uz pismeno odobrenje nositelja kolegija ili u zimskom ili u ljetnom semestru.

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.