Odjel za matematiku
 

Sveučilišni diplomski studij matematike

smjer: Financijska matematika i statistika


 

I. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak

Obavezni predmeti:

šifra:M008
naziv:Financijska i aktuarska matematika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
asistent:doc. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
šifra:E012
naziv:Makroekonomija I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Đula Borozan
asistent:
šifra:M119
naziv:Slučajni procesi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
šifra:M118
naziv:Vjerojatnost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 9
nastavnik:doc. dr. sc. Danijel Grahovac
asistent:doc. dr. sc. Danijel Grahovac
šifra:E013
naziv:Makroekonomija II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Đula Borozan
asistent:
šifra:M121
naziv:Slučajni procesi II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:doc. dr. sc. Ivan Papić
šifra:M120
naziv:Statistika
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić
asistent:prof. dr. sc. Mirta Benšić
ukupno kolegija: 7, satnica ~ ECTS: 19 ~ 25 (zima), 13 ~ 18 (ljeto)


Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

šifra:MI001
naziv:Grafovi i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:MI006
naziv:Kriptografija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:dr. sc. Jelena Jankov
šifra:M127
naziv:Mjera i integral
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
šifra:M111
naziv:Normirani prostori
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:Z013
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:dr. sc. Ivana Crnjac, Jurica Maltar
šifra:I064
naziv:Suvremene teme iz računalne znanosti
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
šifra:MI002
naziv:Grupiranje podataka i primjene
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prof. dr. sc. Kristian Sabo
asistent:prof. dr. sc. Kristian Sabo
šifra:M109
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
asistent:izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
šifra:M048
naziv:Teorija odlučivanja
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević
asistent:izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost, Slučajni procesi I, Financijska i aktuarska matematika te Makroekonomija I.


II. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak

Obavezni predmeti:

šifra:E001
naziv:Analiza poslovanja poduzeća
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Nataša Šarlija
asistent:
šifra:Z001
naziv:Diplomski seminar
izvođenje:zimski i ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 3, 0+0+2 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Ivan Matić
asistent:
šifra:M023
naziv:Matematičke financije
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 7
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
šifra:M027
naziv:Matematički praktikum
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
asistent:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:M032
naziv:Multivarijantna analiza
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić
asistent:prof. dr. sc. Mirta Benšić
šifra:M003
naziv:Analiza vremenskih nizova
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Danijel Grahovac
asistent:doc. dr. sc. Danijel Grahovac
šifra:E004
naziv:Financijska tržišta
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
asistent:
šifra:E009
naziv:Upravljanje kreditnim rizicima
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Nataša Šarlija
asistent:
ukupno kolegija: 8, satnica ~ ECTS: 18 ~ 26 (zima), 13 ~ 16 (ljeto)


Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti:

šifra:I004
naziv:Kriptografija i sigurnost sustava
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:M037
naziv:Operacijska istraživanja
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
asistent:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
šifra:Z010
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:Jurica Maltar, dr. sc. Ivana Crnjac
šifra:M025
naziv:Matematički modeli
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:prof. dr. sc. Dragan Jukić
šifra:M028
naziv:Metode optimizacije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Ninoslav Truhar
asistent:doc. dr. sc. Suzana Miodragović
šifra:I007
naziv:Osnove umjetne inteligencije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Darija Marković
asistent:izv. prof. dr. sc. Darija Marković
šifra:I018
naziv:Računarski praktikum
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
asistent:dr. sc. Matea Ugrica

Predmet Stručna praksa se može upisati samo uz pismeno odobrenje nositelja kolegija ili u zimskom ili u ljetnom semestru.

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.

ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.