Ispis

Sveučilišni diplomski studij matematike

smjer: financijska matematika i statistika


I. godina

Voditelj godišta: izv.prof.dr.sc. Mirta Benšić

Obavezni predmeti:

šifra: M036
naziv: Uvod u teoriju mjere
izvođenje: zimski  semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent: doc.dr.sc. D. Jankov Maširević
šifra: M058
naziv: Uvod u teoriju integracije
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 5
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent:  doc.dr.sc. D. Jankov Maširević
šifra: M052
naziv: Vjerojatnost
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. N. Šuvak
asistent:  
šifra: M045
naziv: Statistika
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+1 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. M. Benšić
asistent: I. Papić
šifra: M044
naziv: Slučajni procesi
izvođenje: ljetni  semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. N. Šuvak
asistent:  
šifra: M011
naziv: Grafovi
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. S. Majstorović
asistent:  
šifra: M008
naziv: Financijska i aktuarska matematika
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. M. Jukić Bokun
asistent:  
šifra: E005
naziv: Makroekonomija
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 4, 2+2+0 ~ 4
nastavnik: prof.dr.sc. Đ. Borozan
asistent:  
ukupno kolegija: 8, satnica ~ ECTS: 20~25 (zima), 17~21 (ljeto)

Izborni predmeti: razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

 

šifra: M059
naziv: Grupiranje podataka i primjene
izvođenje: ljetni  semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 5
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent:  dr.sc. I. Soldo
šifra: M048
naziv: Teorija odlučivanja
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 1+0+1 ~ 4
nastavnik: doc.dr.sc. Z. Tomljanović
asistent:  
šifra: M053
naziv: Konveksne funkcije
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+0 ~ 4
nastavnik: doc.dr.sc. M. Ribičić Penava
asistent:  
šifra: M020
naziv: Linearno programiranje
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent:  dr.sc. I. Kuzmanović
šifra: I024
naziv: Znanstveno računalstvo
izvođenje: zimski  semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar
asistent:  
šifra: I026
naziv: WEB programiranje i primjene
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 1+2+0 ~ 4
nastavnik: doc.dr.sc. N. Šuvak, dr.sc. I. Vazler
asistent: mr.sc. P. Taler
šifra: M035
naziv: Obične diferencijalne jednadžbe
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent: I. Vuksanović
šifra: M031
naziv: Metrički prostori
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. Š. Ungar
asistent:  
šifra: I019
naziv: Složenost algoritama
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent: dr.sc. D. Ševerdija
šifra: M079
naziv: Primjene dinamičkih sustava
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+0 ~ 4
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar
asistent:  

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova, što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost, Financijska i aktuarska matematika.


II. godina

Voditelj godišta: prof.dr.sc. Ninoslav Truhar

Obavezni predmeti:

šifra: M003
naziv: Analiza vremenskih nizova
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+2 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. M. Benšić
asistent: D. Grahovac
šifra: M023
naziv: Matematičke financije
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS 2+1+1 ~ 7
nastavnik: doc.dr.sc. N. Šuvak
asistent:  
šifra: M027
naziv: Matematički praktikum
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+2 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. R. Scitovski
asistent: D. Grahovac
šifra: E004
naziv: Financijska tržišta
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+1 ~ 3
nastavnik: prof.dr.sc. B. Novak
asistent:  
šifra: E009
naziv: Upravljanje kreditnim rizicima
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+2 ~ 4
nastavnik: prof.dr.sc. N. Šarlija
asistent:  
šifra: E001
naziv: Analiza poslovanja poduzeća
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 4
nastavnik: prof.dr.sc. N. Šarlija
asistent:  
šifra: M032
naziv: Multivarijantna analiza
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. M. Benšić
asistent:  
šifra: Z001
naziv: Diplomski seminar
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+0+2 ~ 3, 0+0+2 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. I. Matić
asistent:  
ukupno kolegija: 8, satnica ~ ECTS: 14~19 (zima), 17~23 (ljeto)

Izborni predmeti:Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

šifra: M025
naziv: Matematički modeli
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 1+0+1 ~ 3
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent:  
šifra: M037
naziv: Operacijska istraživanja
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 1+0+1 ~ 3
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D Matijević
asistent:  S. Jelić
šifra: M028
naziv: Metode optimizacije
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar
asistent: dr.sc. S. Miodragović
šifra: I007
naziv: Osnove umjetne inteligencije
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. D. Marković
asistent:  S. Jelić
šifra: I004
naziv: Kriptografija i sigurnost sustava
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. I. Matić
asistent: dr.sc. I. Soldo
šifra: I018
naziv: Računarski praktikum
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+1 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. Z. Tomljanović
asistent: dr.sc. S. Miodragović
šifra: M070
naziv: Uvod u algebarsku topologiju
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+2 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. Š. Ungar
asistent:  

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.

ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.