Ispis
 

Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: Financijska matematika i statistika


 

I. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak

Obavezni predmeti:

šifra:M118
naziv:Vjerojatnost
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:4+3+0 ~ 9
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac
asistent:izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac
šifra:M119
naziv:Slučajni procesi I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:doc. dr. sc. Ivan Papić
šifra:M008
naziv:Financijska i aktuarska matematika
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
asistent:izv. prof. dr. sc. Mirela Jukić Bokun
šifra:E012
naziv:Makroekonomija I
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Đula Borozan
asistent:
šifra:M120
naziv:Statistika
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+1 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić
asistent:prof. dr. sc. Mirta Benšić
šifra:M121
naziv:Slučajni procesi II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
šifra:E013
naziv:Makroekonomija II
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Đula Borozan
asistent:
ukupno kolegija: 7, satnica ~ ECTS: 19 ~ 25 (zima), 13 ~ 18 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:MI002
naziv:Grupiranje podataka i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo, prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
asistent:prof. dr. sc. Kristian Sabo
šifra:I064
naziv:Suvremene teme iz računalne znanosti
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
asistent:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
šifra:M111
naziv:Normirani prostori
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
šifra:M127
naziv:Mjera i integral
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:dr. sc. Darija Brajković Zorić
šifra:MI006
naziv:Kriptografija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
šifra:MI001
naziv:Grafovi i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:Z013
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević
asistent:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Jurica Maltar
šifra:M109
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
asistent:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
šifra:E014
naziv:Upravljanje financijskom imovinom
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+1 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Ivan Augustin
asistent: Ivan Augustin

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost, Slučajni procesi I, Financijska i aktuarska matematika, Makroekonomija I.


II. godina

Voditelj godišta: izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak

Obavezni predmeti:

šifra:M122
naziv:Multivarijatna analiza
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Mirta Benšić
asistent:prof. dr. sc. Mirta Benšić
šifra:M123
naziv:Matematičke financije
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
šifra:E001
naziv:Analiza poslovanja poduzeća
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Nataša Šarlija
asistent:
šifra:E009
naziv:Upravljanje kreditnim rizicima
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 4
nastavnik:prof. dr. sc. Nataša Šarlija
asistent:
šifra:M003
naziv:Analiza vremenskih nizova
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+2 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac
asistent:izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac
šifra:MIP001
naziv:Diplomski rad
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+0 ~ 8
nastavnik:
asistent:
ukupno kolegija: 6, satnica ~ ECTS: 12 ~ 17 (zima), 8 ~ 18 (ljeto)

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Izborni predmeti:

šifra:MI006
naziv:Kriptografija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
asistent:izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo
šifra:I064
naziv:Suvremene teme iz računalne znanosti
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
asistent:doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija
šifra:M111
naziv:Normirani prostori
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
asistent:prof. dr. sc. Krešimir Burazin
šifra:M127
naziv:Mjera i integral
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Dragan Jukić
asistent:dr. sc. Darija Brajković Zorić
šifra:M128
naziv:Linearna optimizacija
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+1 ~ 8
nastavnik:doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić
asistent:Bartol Borozan
šifra:MI001
naziv:Grafovi i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+2+0 ~ 6
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
asistent:izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović
šifra:MI002
naziv:Grupiranje podataka i primjene
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:2+1+1 ~ 5
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo, prof. dr. sc. Rudolf Scitovski
asistent:prof. dr. sc. Kristian Sabo
šifra:I040
naziv:Osnove vođenja projekata
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, Krešimir Mlinarić
asistent:izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović
šifra:Z013
naziv:Stručna praksa
izvođenje:zimski  semestar
satnica ~ ECTS:0+0+2 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak
asistent:Jurica Maltar
šifra:E004
naziv:Financijska tržišta
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
asistent:
šifra:E014
naziv:Upravljanje financijskom imovinom
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:2+0+1 ~ 4
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, Ivan Augustin
asistent: Ivan Augustin
šifra:M129
naziv:Nelinearna optimizacija
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:3+2+0 ~ 7
nastavnik:prof. dr. sc. Kristian Sabo
asistent:dr. sc. Matea Ugrica
šifra:MI005
naziv:Matematički aspekti izbornih sustava
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+0+1 ~ 3
nastavnik:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
asistent:izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević
šifra:M109
naziv:Konveksne funkcije
izvođenje:ljetni  semestar
satnica ~ ECTS:1+1+0 ~ 3
nastavnik:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava
asistent:prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava

Predmet Stručna praksa se može upisati samo uz pismeno odobrenje nositelja kolegija ili u zimskom ili u ljetnom semestru.

Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.

ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.