Odjel za matematiku

Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: financijska matematika i statistika

Akademski naziv: magistar/magistra matematike

I. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M118Vjerojatnost4+3+0 ~ 9
M119Slučajni procesi I2+2+0 ~ 6
M008Financijska i aktuarska matematika2+2+0 ~ 5
E012Makroekonomija I2+2+0 ~ 5
M120Statistika2+2+1 ~ 7
M121Slučajni procesi II2+2+0 ~ 6
E013Makroekonomija II2+2+0 ~ 5
Ukupno 19 ~ 2513 ~ 18

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 40 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost, Slučajni procesi I, Financijska i aktuarska matematika, Makroekonomija I.


II. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M122Multivarijatna analiza2+1+1 ~ 7
M123Matematičke financije2+0+2 ~ 6
E001Analiza poslovanja poduzeća2+1+1 ~ 4
E009Upravljanje kreditnim rizicima2+0+2 ~ 4
M003Analiza vremenskih nizova2+0+2 ~ 6
MIP001Diplomski rad0+0+0 ~ 8
Ukupno 12 ~ 178 ~ 18

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Broj ECTS bodova koji se ostvaruju upisom svih kolegija u jednom semestru ne smije biti manji od 25.


Izborni predmeti

A

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
MI006Kriptografija2+2+0 ~ 6
I064Suvremene teme iz računalne znanosti2+2+0 ~ 6
I065Randomizirani algoritmi2+2+0 ~ 6
I061Računalno razmišljanje i programiranje I2+2+0 ~ 5
I063Računalno razmišljanje i programiranje II2+2+0 ~ 5
I046Moderni sustavi baza podataka3+3+1 ~ 9
M096Strojno učenje3+2+0 ~ 7
M124Napredni koncepti strojnog učenja3+2+1 ~ 8

B

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M125Odabrane primjene vjerojatnosti2+0+1 ~ 4
M126Aktualne teme iz statistike2+0+2 ~ 5
E004Financijska tržišta2+0+1 ~ 3
E014Upravljanje financijskom imovinom2+0+1 ~ 4

C

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M111Normirani prostori2+2+0 ~ 6
M127Mjera i integral3+2+0 ~ 7
M128Linearna optimizacija3+2+1 ~ 8
M129Nelinearna optimizacija3+2+0 ~ 7
MI005Matematički aspekti izbornih sustava1+0+1 ~ 3
M048Teorija odlučivanja1+0+1 ~ 4
MI001Grafovi i primjene2+2+0 ~ 6
MI007Kompleksne mreže2+2+0 ~ 6
MI002Grupiranje podataka i primjene2+1+1 ~ 5
M109Konveksne funkcije1+1+0 ~ 3

D

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
I040Osnove vođenja projekata1+1+0 ~ 4
Z013Stručna praksa0+0+2 ~ 4