Odjel za matematiku

Sveučilišni diplomski studij matematike

Smjer: financijska matematika i statistika

Akademski naziv: magistar/magistra matematike

I. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
M118Vjerojatnost4+3+0 ~ 9 
M120Statistika 2+2+1 ~ 7
M119Slučajni procesi I2+2+0 ~ 6 
M121Slučajni procesi II 2+2+0 ~ 6
M008Financijska i aktuarska matematika2+2+0 ~ 5 
E012Makroekonomija I2+2+0 ~ 5 
E013Makroekonomija II 2+2+0 ~ 5
Ukupno 19 ~ 2513 ~ 18

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom izbornih predmeta.

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obvezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Vjerojatnost, Slučajni procesi I, Financijska i aktuarska matematika te Makroekonomija I.


II. godina

ŠifraPredmetP+V+S ~ ECTS
ZimaLjeto
MIP001Diplomski rad 0+0+0 ~ 8
M122Multivarijatna analiza2+1+1 ~ 7 
M003Analiza vremenskih nizova 2+0+2 ~ 6
M123Matematičke financije2+0+2 ~ 6 
E001Analiza poslovanja poduzeća2+1+1 ~ 4 
E009Upravljanje kreditnim rizicima 2+0+2 ~ 4
Ukupno 12 ~ 178 ~ 18

Razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom izbornih predmeta.


Izborni predmeti:

FMS - A

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
I046Moderni sustavi baza podataka3+3+1 ~ 9
M124Napredni koncepti strojnog učenja3+2+1 ~ 8
M096Strojno učenje3+2+0 ~ 7
MI006Kriptografija2+2+0 ~ 6
I065Randomizirani algoritmi2+2+0 ~ 6
I064Suvremene teme iz računalne znanosti2+2+0 ~ 6
I061Računalno razmišljanje i programiranje I2+2+0 ~ 5
I063Računalno razmišljanje i programiranje II2+2+0 ~ 5

FMS - B

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M126Aktualne teme iz statistike2+0+2 ~ 5
M125Odabrane primjene vjerojatnosti2+0+1 ~ 4
E014Upravljanje financijskom imovinom2+0+1 ~ 4
E004Financijska tržišta2+0+1 ~ 3

FMS - C

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
M128Linearna optimizacija3+2+1 ~ 8
M127Mjera i integral3+2+0 ~ 7
M129Nelinearna optimizacija3+2+0 ~ 7
MI001Grafovi i primjene2+2+0 ~ 6
MI007Kompleksne mreže2+2+0 ~ 6
M111Normirani prostori2+2+0 ~ 6
MI002Grupiranje podataka i primjene2+1+1 ~ 5
M048Teorija odlučivanja1+0+1 ~ 4
M109Konveksne funkcije1+1+0 ~ 3
MI005Matematički aspekti izbornih sustava1+0+1 ~ 3

FMS - D

Šifra Predmet P+V+S ~ ECTS
I040Osnove vođenja projekata1+1+0 ~ 4
Z013Stručna praksa0+0+2 ~ 4