Odjel za matematiku

Sveučilišni diplomski studij matematike

smjer: matematika i računarstvo


 

I. godina

Voditelj godišta: izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević

Obavezni predmeti:

šifra: I030
naziv: Dizajniranje i modeliranje baze podataka
izvođenje: ljetni  semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent: S. Jelić
šifra: M068
naziv: Statistički praktikum
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 1+2+1 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. M. Benšić
asistent:  doc.dr.sc. N. Šuvak
šifra: M080
naziv: Grupiranje podataka: pristupi, metode i primjene
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 5
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent:  dr.sc. I. Soldo
šifra: I042
naziv: Funkcionalno programiranje
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar, dr.sc. I. Vazler
asistent:  
šifra: I019
naziv: Složenost algoritama
izvođenje: zimski  semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent:  dr.sc. D. Ševerdija
šifra: M074
naziv: Matematička teorija računarstva
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. Z. Tomljanović
asistent:  
šifra: I024
naziv: Znanstveno računalstvo
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar
asistent:  
ukupno kolegija: 7, satnica ~ ECTS: 16~21 (zima), 12~17 (ljeto)

Izborni predmeti.

Izborni predmeti: razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

 

šifra: I035 
naziv: Klijentsko web programiranje
izvođenje: ljetni  semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D. Matijević
asistent:  
šifra: M020
naziv: Linearno programiranje
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: izv.prof.dr.sc. K. Sabo
asistent:  dr.sc. I. Kuzmanović
šifra: M016
naziv: Konkretna matematika
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. I. Matić, dr.sc. I. Soldo
asistent:  
šifra: M053
naziv: Konveksne funkcije
izvođenje: ljetni  semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+0 ~ 4
nastavnik: doc.dr.sc. M. Ribičić Penava
asistent:  
šifra: M048
naziv: Teorija odlučivanja
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+0+1 ~ 4
nastavnik: doc.dr.sc. Z. Tomljanović
asistent:  
šifra: M079
naziv: Primjene dinamičkih sustava
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+0 ~ 4
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar
asistent:  
šifra: M008
naziv: Financijska i aktuarska matematika
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. M. Jukić Bokun
asistent:  
šifra: M044
naziv: Slučajni procesi
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. N. Šuvak
asistent:  
šifra: M035
naziv: Obične diferencijalne jednadžbe
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. K. Burazin
asistent:  I. Vuksanović
šifra: M052
naziv: Vjerojatnost
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. N. Šuvak
asistent:  

Uvjeti za upis u II. godinu: barem 45 ECTS bodova što obavezno uključuje bodove sljedećih predmeta: Matematička teorija računarstva i Složenost algoritama .


II. godina

Voditelj godišta: izv.prof.dr.sc. Domagoj Matijević

Obavezni predmeti.

šifra: M027
naziv: Matematički praktikum
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+2 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. R. Scitovski
asistent: D. Grahovac
šifra: I004
naziv: Kriptografija i sigurnost sustava
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. I. Matić
asistent:  dr.sc. I. Soldo
šifra: M073
naziv: Algoritmi na grafovima
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: izv. prof.dr.sc. D. Matijević, dr.sc. D. Ševerdija
asistent:  
šifra: I007
naziv: Osnove umjetne inteligencije
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+2+0 ~ 6
nastavnik: doc.dr.sc. D. Marković
asistent: S. Jelić
šifra: I008
naziv: Sofversko inženjerstvo
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 5
nastavnik: doc.dr.sc. A. Baumgartner
asistent:  
šifra: Z001
naziv: Diplomski seminar
izvođenje: zimski i ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 0+0+2 ~ 3, 0+0+2 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. I. Matić
asistent:  
ukupno kolegija: 6, satnica ~ ECTS: 10~15 (zima), 14~20 (ljeto)

Izborni predmeti: razliku do obaveznih 60 ECTS bodova u akademskoj godini student ostvaruje upisom niže navedenih izbornih predmeta. Pri tome upisani predmeti ne mogu nositi manje od 25 ECTS bodova po semestru.

Izborni predmeti

šifra: M025
naziv: Matematički modeli
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 1+0+1 ~ 3
nastavnik: prof.dr.sc. D. Jukić
asistent:  
šifra: M037
naziv: Operacijska istraživanja
izvođenje zimski semestar
satnica ~ ECTS 1+0+1 ~ 3
nastavnik: izv.prof.dr.sc. D Matijević
asistent:  S. Jelić
šifra: M028
naziv: Metode optimizacije
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. N. Truhar
asistent: dr.sc. S. Miodragović
šifra: E001
naziv: Analiza poslovanja poduzeća
izvođenje ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 4
nastavnik: prof.dr.sc. N. Šarlija
asistent:  
šifra: E004
naziv: Financijska tržišta
izvođenje: ljetni  semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+1 ~ 3
nastavnik: prof.dr.sc. B. Novak
asistent:  
šifra: I018
naziv: Računarski praktikum
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+1+1 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. Z. Tomljanović
asistent:  dr.sc. S. Miodragović
šifra: M032
naziv: Multivarijantna analiza
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+1+1 ~ 6
nastavnik: izv.prof.dr.sc. M. Benšić
asistent:  
šifra: M070
naziv: Uvod u algebarsku topologiju
izvođenje: zimski semestar
satnica ~ ECTS: 2+0+2 ~ 6
nastavnik: prof.dr.sc. Š. Ungar
asistent:  
šifra: M024
naziv: Matematički aspekti izbornih sustava
izvođenje: ljetni semestar
satnica ~ ECTS: 1+0+1 ~ 3
nastavnik: doc.dr.sc. T. Marošević
asistent:  

 Teme diplomskih radova prihvaćaju se na sjednici Stručnog vijeća Odjela za matematiku.

ECTS bodovi za izradu diplomskog rada uključeni su u predmet Diplomski seminar.