Matematički alati

I027 (1+2+0) - 4 ECTS boda

OSNOVNE INFORMACIJE

picPredmet Matematički alati izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati i osposobiti za rad s modernim alatima za matematičke izračune i ilustracije (Mathematica i MATLAB) te standardnim sustavom za izdavanje znanstvenih dokumenata LaTeX. Tokom nastave će se vježbati primjeri iz različitih područja matematike, fizike, ekonomije i inženjerstva.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
NOSITELJ I IZVOĐAČ KOLEGIJA doc. dr. sc. Slobodan Jelić četvrtak 11:00 - 12:00
 ASISTENT  Jurica Maltar, mag. math.

 

 

OSNOVNA LITERATURA

Originalni priručnici za korištene softverske alate. Sadržaji dostupni na web stranicama:
 1. Mathematica: Wolfram Research
 2. MATLAB: The MathWorks
 3. LaTeX: Ne baš tako kratak uvod u TeX i LaTeX2e
Dopunska literatura:
 1. LaTeX – A document preparation system
 2. TeX Resources on the Web

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Kroz predavanja i vježbe obrađuju se matematički alati s naglaskom na pisanje jednostavnih programa i matematičkih tekstova. Izvedbeni program kolegija Matematički alati realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 1 sat predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

Studenti vježbe pohađaju po grupama:

 • grupa A: studenti s prezimenima od A do Đ
 • grupa B: studenti s prezimenima od E do L
 • grupa C: studenti s prezimenima od LJ do R
 • grupa D: studenti s prezimenima od S do Ž

 

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijeda, 11:00-12:00 h D-1
VJEŽBE - grupa A Četvrtak, 8:00-10:00 h RP-17
VJEŽBE - grupa B Četvrtak, 10:00-12:00 h RP-17
VJEŽBE - grupa C Četvrtak, 15:00-17:00 h RP-2
VJEŽBE - grupa D Četvrtak, 17:00-19:00 h RP-2

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita. Iz svake od tema (Mathematica, Matlab, LaTeX) studenti će dobiti i domaću zadaću, kojom mogu popraviti rezultat s kolokvija. Za prolazak iz svakog područja potrebno je postići minimalno 50 bodova.

TemaKolokvijDomaća zadaća
Mathematica 100 -
Matlab 100 -
LaTeX  60 40

Uspjeh na kolokviju se vrednuje po sljedećoj tablici:

BodoviOcjena
80 - 117 dovoljan (2)
118 - 146 dobar (3)
147 - 175 vrlo dobar (4)
176 - 200 izvrstan (5)
PISMENI ISPIT

Pismeni i usmeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NOVI NASTAVNI MATERIJALI (vidljivi samo registriranim korisnicima)

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
P1 - 4: LaTeX  Prva četiri predavanja odnose se na slaganje (matematičkog) teksta u LaTeXu. Studentima će biti prezentirana struktura LaTeX dokumenata i mogućnosti ovog slovoslagarskog programa.  PDF
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeOpis vježbeMaterijali
Vježbe, Mathematica    .nb, .pdf

 

 

 

OBAVIJESTI

 • [23.02.2018.] Rezultate drugog pismenog ispita možete vidjeti ovdje.
 • [09.02.2018.] Rezultate prvog pismenog ispita možete vidjeti ovdje.
 • [05.02.2018.] Rezultate drugog kolokvija i ukupne rezultate možete vidjeti ovdje. Upis ocjene i usmeni ispit održat će se u četvrtak 8. 2. u 13:00h u RP17.
 • [31.01.2018.] Raspored pisanja 2. kolokvija možete preuzeti ovdje.
 • [18.01.2018.] Predavanje 24. siječnja 2018. se neće održati.
 • [27.12.2017.] Rezultate prvoga kolokvija možete vidjeti ovdje.
 • [20.12.2017.] U četvrtak, 21. prosinca, vježbe neće biti održane. Termin nadoknade bit će dogovoren na sljedećim vježbama.
 • [19.12.2017.] Raspored pisanja kolokvija možete preuzeti ovdje.
 • [11.10.2017.] Predavanja se danas neće održati zbog bolesti predavača. O terminu nadoknade bit će naknadno obaviješteni.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment