Algebra

M001 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

FundamentalTheoremofGalois 900Kolegij Algebra izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike.  Cilj predmeta je upoznati studente s temeljnim algebarskim strukturama i njihovim svojstvima. Na predavanjima će se uvesti i obraditi osnovni pojmovi te dokazati njihova svojstva i međusobne poveznice, popraćene brojnim primjerima, s posebnim naglaskom na primjerima viđenim u sklopu ranije odslušanih predmeta. Na vježbama će studenti svladavati tehnike ispitivanja svojstava apstraktnih algebarskih struktura i rješavanja problemskih zadataka.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Ivan Matić Četvrtkom u 10 sati.
ASISTENT Darija Brajković Petkom u 14h i po dogovoru putem maila.

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. T.W. Hungerford, Algebra, Springer-Verlag, New York, 1974.
 2. H. Kraljević, Algebra, skripta, 2007.

PREPORUČENA LITERATURA

 1. S. Lang, Algebra, Springer-Verlag, New York, 2002.
 2. I. Stewart, Galois Theory, Chapmann and Hall, London, 2004.
 3. Z. Stojaković, Đ. Paunić, Zadaci iz Algebre, Novi Sad, 1998.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Algebra realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 8-10h D-1
VJEŽBE - grupa A (A-M) Petak, 10-12h D-1
VJEŽBE - grupa B (N-Ž) Petak, 12-14h D-1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

Studenti tijekom izvođenja nastave pišu tri kolokvija pomoću kojih se kontinuirano provjerava njihov rad i znanje. Studentima koji su na svakom kolokviju postigli barem 20 bodova, a ukupno barem 120 bodova priznaje se pismeni dio ispita i direktno se pozivaju na usmeni dio ispita.

O konačnoj ocjeni odlučit će se na usmenom ispitu.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti o ocjeni pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaMaterijali
Predavanja iz Algebre pdf
 • NASTAVNI MATERIJALI S VJEŽBI
Naslov vježbeMaterijali

Vježbe 1

pdf
Vježbe 2 pdf
Vježbe 3 pdf
Vježbe 4 pdf
Vježbe 5 pdf
Vježbe 6 pdf
Vježbe 7 pdf
Vježbe 8 pdf
Vježbe 9 pdf
Vježbe 10 pdf
 • PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA
 • Algebra pismeni - 22.05.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 09.06.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 20.06.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 05.07.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 20.09.2012. (pdf)
 • Algebra pismeni - 18.06.2014. (pdf)
 • Algebra pismeni - 04.02.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 24.06.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 08.07.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 15.09.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 28.09.2015. (pdf)
 • Algebra pismeni - 04.02.2016. (pdf)

 

 • PRIMJERI KOLOKVIJA
 • Algebra kolokvij - Z1 - 2014/15. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z2 - 2014/15. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z3 - 2014/15. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z1 - 2015/16. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z2 - 2015/16. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z3 - 2015/16. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z1 - 2016/17. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z2 - 2016/17. (pdf)
 • Algebra kolokvij - Z3 - 2016/17. (pdf)

 

OBAVIJESTI

 • U tjednima od 23.4.- 29.4. te od 30.4.- 6.5. vježbe će se, osim u redovnom terminu, održati i u terminu predavanja s početkom u 8:00h.
 • Raspored studenata po predavaonicama za prvi kolokvij: Raspored. Studenti koji nisu na popisu, a izlaze na kolokvij trebaju se javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Na kolokviju je dozvoljeno korištenje jedino pribora za pisanje.
 • Prvi kolokvij održat će se u četvrtak 19.4. u 16:30 sati, drugi kolokvij u utorak 15.5. u 16 sati, a treći kolokvij u utorak 5.6. u 16 sati. Raspored studenata po predavaonicama bit će naknadno objavljen.
 • Usmeni ispit će se održati 22.02. u 10 sati u predavaonici broj 11.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment