Obične diferencijalne jednadžbe

M035 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Obične diferencijalne jednadžbe izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s pojmom i geometrijskim smislom obične diferencijalne jednadžbe, općim teoremima o egzistenciji i jedinstvenosti rješenja te pokazati osnovne tipove i metode za rješavanje, s posebnim naglaskom na teoriju linearnih jednadžbi.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv. prof. dr. sc. Krešimir Burazin  Vrijeme konzultacija
ASISTENT Ivana Crnjac  Vrijeme konzultacija
     

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. 1. W. E. Boyce, R. C. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 7th edition, John Wiley & Sons, 2000.

   

DOPUNSKA LITERATURA

 1. M. Alić, Obične diferencijalne jednadžbe, PMF - Matematički odjel, Zagreb, 2001.
 2. I. Ivanšić, Fourierovi redovi. Diferencijalne jednadžbe, Odjel za matematiku, Osijek, 2000.
 3. G. F. Simmons, J.S.Robertson, Differential Equations with Applications and Historical Notes, 2nd Ed., McGraw-Hill, Inc., New York, 1991.
 4. M. Braun, Differential equations and their applications, Springer-Verlag, New York, 1993.
 5. J. D. Logan, A first course in differential equations, Springer Science+Business Media, Inc., 2006.
 6. B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Diferencijalne jednadžbe  realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 14-16h D2
VJEŽBE - grupa A Srijeda, 14-16h D1
VJEŽBE - grupa B Srijeda, 16-18h D1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Studenti tijekom studija mogu pristupiti polaganju 2 kolokvija koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Da bi uspješno položio kolokvije student mora skupiti barem 40% od ukupnog broja bodova, točnije 80 bodova od ukupno 200, pri čemu na svakom pojedinom kolokviju mora ostvariti barem 20 bodova.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija. Da bi položio pismeni ispit student treba ostvariti barem 40 bodova od 100 mogućih.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente i pristupa mu se nakon položenog pismenog dijela ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

 • ODJ 1. kolokvij - primjer iz 2018. (pdf)
 • ODJ 2. kolokvij - primjer iz 2018. (pdf)
 • ODJ 1. kolokvij - primjer iz 2017. (pdf)
 • ODJ 2. kolokvij - primjer iz 2017. (pdf)
 • ODJ 1. kolokvij - primjer iz 2016. (pdf)
 • ODJ 2. kolokvij - primjer iz 2016. (pdf)
 • ODJ 1. kolokvij - primjer iz 2015. (pdf)
 • ODJ 2. kolokvij - primjer iz 2015. (pdf)
 • ODJ 1. kolokvij - primjer iz 2014. (pdf)
 • ODJ 2. kolokvij - primjer iz 2014. (pdf)

  

PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA

 • ODJ pismeni - primjer iz 2018 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2017 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2017 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2016 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2016 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2015 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2015 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2014 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2014 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2014 (pdf)
 • ODJ pismeni - primjer iz 2013 (pdf)

 

  

OBAVIJESTI

 • [23.2.2018.] Pismeni ispit položili su Anić Marina (2), Petrović Ivana (3), Prgić Magdalena (2), Radan Vjekoslav (2), Repić Mirna (2) i Sutarić Milana (2). Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak u 9:00. Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 26.2. u 13:00 u P-32.
 • [22.2.2018.] Usmeni ispit održat će se u ponedjeljak, 26.2. u 13:00 u P-32.
 • [12.2.2018.] Usmeni ispit održat će se u četvrtak u 8:30h.
 • [12.2.2018.] Pismeni ispit položili su: Aleksov Doris (2), Grebenc Sabina (2), Mercvajler Karla (2), Trstenjak Zlatko (4), Vranić Andrea (2) i Ždralović Valentina (3). Ispiti se mogu pogledati sutra u 12:00. Obavijest o usmenom bit će naknadno postavljena.
 • [3.2.2018.] Ukupni rezultati kolokvija.. Kolokviji se mogu pogledati u ponedjeljak u 9:00.
 • [23.1.2018.] Predavanja će se ovaj tjedan održati u redovitom terminu: četvrtak u 8:00 u P-2.
 • [9.1.2018.] Drugi kolokvij održat će se 2.2. u 11:00h, po slijedećem rasporedu: Studenti čija prezimena počinju sa A - H kolokvij će pisati u P36, oni čija prezimena počinju sa J-Pah u P22, a svi ostali studenti pisat će kolokvij u P2. 
 • [8.1.2018.] Predavanja će se ovaj tjedan održati u četvrtak u 15:00, a svako sljedeće predavanje održavat će se četvrtkom od 14:00.
 • [19.12.2017.] Vježbe za grupu A sutra počinju u 8:30, a za grupu B u 10:15 u P-2.
 • [16.12.2017.]  Rezultati prvog kolokvija. Kolokviji se mogu pogledati u ponedjeljak u 9:30 ili u srijedu poslije vježbi.
 • [10.12.2017.] Studenti čije prezime počinje s A-S kolokvij će pisati u P-1, a ostali će pisati u P-9.
 • [13.11.2017.]Prvi kolokvij održat će se 11.12. u 10:00h.
 • [19.10.2017.] Sljedeći tjedan vježbe iz ODJ-a će se održati u utorak, 24.10. od 8:00-10:00 za grupu A te od 10:00-12:00 za grupu B u P-24. Predavanja se sljedeći tjedan neće održati. 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment