Nejednakosti

M064 (1+1+0) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Nejednakosti izvodi se u zimskom semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike i sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim nejednakostima i njihovim primjenama u različitim područjima matematike.

 

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).


 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA  izv.prof.dr.sc. Mihaela Ribičić Penava Utorkom u 12h

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. J. Pečarić, Nejednakosti, Element, Zagreb, 1996.

 

DOPUNSKA LITERATURA

  1. P. Cerone, S. S. Dragomir, Mathematical Inequalities, CRC Press, New York, 2011.
  2. D. S. Mitrinović, J. Pečarić, Classical and New Inequalities in Analysis, Kluwer Academic Publishers, Dordecht, 1993.
  3. J. Pečarić, F. Proschan, Y. L. Tong, Convex Functions, Partial Orderings and Statistical Applications, Academic Press, London, 1992.
  4. J. Pečarić, Konveksne funkcije i nejednakosti, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
  5. J. M. Steele, The Cauchy-Schwarz Master Class, Cambridge University Press, Cambridge

 

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Nejednakosti realizira se s fondom od 30 sati (tjedno 1 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA

Utorak, 10-11h

P24
VJEŽBE  Utorak, 11-12h P24

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 

Tijekom semestra studenti mogu polagati dva kolokvija koji zamjenjuju pismeni dio ispita. Uvjet za polaganje kolokvija je ostvarenih minimalno 45 bodova po svakom kolokviju i minimalno 90 bodova ukupno.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu uspješno položili kolokvije i nosi ukupno 100 bodova. Bodovni prag za polaganje pismenog ispita je 50 bodova.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

 PRIMJERI KOLOKVIJA

 

OBAVIJESTI

Rezultati kolokvija rezultati.

Rezultati prvog kolokvija rezultati.

Pismeni ispit održan 22. rujna 2017. položila  je Glorija Mihalj (dovoljan(2)).  Usmeni ispit će se održati 27. rujna 2017. u 13:00.

Pismeni ispit održan 21. veljače 2017. položile su Matea Begić (dovoljan(2)) i Mia Budetić (dobar(3)). Pismene možete pogledati u petak 24. veljače 2017. u 8:00. Usmeni ispit će se održati 1. ožujka 2017. u 10:00.

Pismeni ispit održan 7. veljače 2017. nitko nije položio. Pismene možete pogledati u utorak 14. veljače 2017. u 8:30.

Usmeni ispit će se održati 14. veljače 2016. u 9:00 u D-11.

Rezultati kolokvija rezultati.

Drugi kolokvij će se održati 20. siječnja 2017. u 14:00 u D-2.

Predavanja i vježbe će se održati u četvrtak 12. siječnja 2017. u 16:00 u D-22.

Rezultati prvog kolokvija  rezultati.

Prvi kolokvij će se održati 22. prosinca 2016. u 16:30 u D-1.

Rezultati pismenog ispita održanog 25. rujna 2016. i termin usmenog ispita rezultati.

 

 

 

 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment