Numerička matematika i Numerička analiza

M067 (2+2+0) - 5 ECTS bodova, M034 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Numerička matematika i Numerička analiza izvode se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike, odnosno sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Studente će se upoznati s glavnim idejama i metodama numeričke matematike. Metode će biti popraćene brojnim ilustrativnim primjerima.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećim linkovima (pdf, pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Rudolf Scitovski četvrtkom od 12-14
ASISTENT Ivan Papić Vrijeme konzultacija
ASISTENT Rebeka Čorić Vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

      1. R.Scitovski, Numerička matematika, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2015
 1. R.Scitovski, Numerička matematika, prateći Mathematica-programi (Pogreske, Interpolacija, Sustavi linearnih jednadzbi, Nelinearne jednadzbe, Aproksimacija, PNK, GN, Integracija, ODE, Moduli)
LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE
 1. A. S.Ackleh, E. J. Allen, R. B.Kearfott, P.Seshaiyer, Classical and Modern Numerical Analysis, Theory, Methods and Practice, Chapman and Hall/CRC, 2010
 2. A.Bjorck, G.Dahlquist, Numerical Methods in Scientific Computing, SIAM, 2008.
 3. P.E.Gill, W.Murray and M.H.Wright, Practical Optimization, Academic Press, 1981.
 4. E.M.T.Hendrix, B.G.Toth, Introduction to Nonlinear and Global Optimization, Springer, Berlin, 2010.
 5. D.Kincaid, W.Cheney, Numerical Analysis, Brooks/Cole Publishing Company, New York, 1996.
 6. R.Plato, Numerische Mathematik, Vieweg+Teubner, 2010.
 7. W.H.Press, B.P.Flannery, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling, Numerical Recipes, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
 8. H.R.Schwarz, N.Koeckler, Numerische Mathematik, Springer, Berlin, 2011.
 9. R.Scitovski, N.Truhar, Z.Tomljanović, Metode optimizacije, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2014
 10. G.W.Stewart, Afternotes goes to Graduate School, SIAM, Philadelphia, 1998.
 11. J.Stoer, R.Bulirsch, Introduction to Numerical Analysis, Springer-Verlag, New York, 1993.
 12. L.N.Trefethen, D.Bau, Numerical Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 1997.
 13. N.Truhar, Numerička linearna algebra, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, 2010

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Numerička matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  Četvrtak, 10-12h D-2
VJEŽBE (Numerička analiza)  Petak, 08-10h D-36
VJEŽBE (Numerička matematika)  Petak, 14-16h D-11

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

KOLOKVIJI I DOMAĆE ZADAĆE

Studenti tijekom studija mogu polagati 2 kolokvija, koji pokrivaju cijelo gradivo. Uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni dio ispita. Studenti tijekom studija mogu rješavati domaće zadaće ili izraditi seminarski rad. Uspješno riješeni zadaci i urađen seminarski rad utječe na konačnu ocjenu iz kolegija.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za sve studente koji predmet nisu položili putem kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s kolokvija, domaćih zadaća, pismenog ispita i seminara, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

          Nastavni tekstovi                                     Prateći software     
Udžbenik: Numerička matematika        Pogreške
Rubni problem za ODJ Interpolacija. Spline interpolacija
Newtonova metoda Rješavanje sustava linearnih jednadžbi      
GOP Rješavanje nelinearnih jednadžbi

 

Aproksimacija funkcija
  Problemi najmanjih kvadrata
  Numerička integracija
  Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi
 

Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi          

  Minimizacija

PRIMJERI KOLOKVIJA:

  1. kolokvij  2. kolokvij  3. kolokvij  4. kolokvij  rezultati 
2015/16 pdf pdf - - -
2014/15 pdf pdf - - xls
 2013/14 pdf pdf - - xls
 2012/13 pdf pdf - - xls
 2011/12 pdf pdf pdf - xls
 2010/11 pdf pdf pdf pdf xls
 2009/10 pdf pdf pdf - xls
 2008/09 pdf pdf pdf pdf xls

 PRIMJERI ISPITA:  

Ispiti 2015/2016 Rezultati
  29-06-2016 xls
  13-07-2016 xls
  12-09-2016 xls

 

 Ispiti 2014/2015 Rezultati 2013/2014  Rezultati 2012/2013  Rezultati
  -  - 17-02-2015  xls  18-02-2014 xls 
  - - - - 04-02-2014 xls 
  - -  -  -
  21-09-2015 xls - - 19-09-2013 xls 
  07-09-2015  xls   09-09-2014  - 05-09-2013 xls 
08-07-2015 xls 26-06-2014  xls 02-07-2013 xls 
  24-06-2015 -  - 18-06-2013  xls 

 

 • DOMAĆE ZADAĆE

Studenti koji žele postići bolju ocjenu iz ovog predmeta mogu izraditi neke od navedenih domaćih zadaća. Domaće zadaće pišu se u LaTeX2e i šalju u pdf formatu na e-mail adresu asistenta. Pri tome treba koristiti zadani stil. Ako su ilustracije ili primjeri izrađeni korištenjem programskog sustava Mathematica, priložite i odgovarajuću .nb datoteku. U "subject" e-mail-a stavite "DZ-NM".
Točnost rješenja i autentičnost provjerava predmetni asistent, koji također za riješeni zadatak dodjeljuje broj bodova.

Zadaci  Stil  Rezultati
 pdf  tex  xls

 

OBAVIJESTI

 • [12-4-2018] Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Studenti nastavničkog smjera svoje kolokvije mogu pogledati sutra poslije vježbi (15:30) u kabinetu br. 14 na 1. katu, a studenti preddiplomskog studija svoje kolokvije mogu pogledati sutra u 9:30 u kabinetu br. 7 u prizemlju.
 • [8-4-2018] Raspored po dvoranama za prvi kolokvij iz Numeričke matematike i Numeričke analize možete vidjeti ovdje.
 • [8-4-2018] Dodan je novi zadatak za Domaću zadaću.
 • [26-3-2018] Prvi kolokvij iz Numeričke matematike i Numeričke analize održat će se u utorak, 10.04.2018., u 12:00h u predavaonicama D-37 i D-24. Raspored studenata po predavaonicama bit će objavljen naknadno.

 • [12-2-2018] Usmeni ispiti odrzat će se u četvrtak, 22-2-2018 u 10:00
 • [14-9-2017] Usmeni ispiti odrzat će se u srijedu, 20-9-2017 u 12:00
 • [03-9-2017] Usmeni ispiti odrzat će se u srijedu, 6-9-2017 u 11:00
 • [12-6-2017] Konačne rezultate kolokvija i domaćih zadaća možete vidjeti ovdje.
 • [12-6-2017] Rezultate popravnog kolokvija možete vidjeti ovdje.
 • [8-6-2017] Rezultate drugog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi u kolokvije bit će u petak, 09.06.2017. u 14:00h. Popravni kolokvij održat će se u ponedjeljak, 12.06.2017. u 09:00h u D-11.
 • [29-5-2017] U srijedu, 31.05.2017. neće se održati predavanja, već će se predavanja održati zajedno s vježbama u petak, 02.06.2017., počevši u 08:00h.
 • [22-5-2017] Drugi kolokvij iz Numeričke matematike održat će se u ponedjeljak, 05.06.2017., u 16:00h u predavaonici P-9.
 • [7-5-2017] Postavljeni su zadaci za Domaću zadaću.
 • [18-4-2017] Rezultate prvog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi u kolokvije bit će u petak, 21.04.2017. u 14:00h.
 • [07-4-2017] Prvi kolokvij iz Numeričke matematike održat će se u srijedu, 12.04.2017., u 14:00h u predavaonici P-1.

 • [23-2-2017] Usmeni ispit održat će se u petak, 24-2-2017 u 08:30.
 • [12-2-2017] Usmeni ispit održat će se u utorak, 14-2-2017 u 11:00.
 • [26-9-2016] Usmeni ispit održat će se u petak, 30-9-2016 u 8:30.
 • [10-9-2016] Usmeni ispit održat će se u četvrtak, 15-9-2016 u 8:00.
 • [11-7-2016] Usmeni ispit nakon drugog ispitnog roka održat će se u četvrtak, 14.07.2016. u 08:00h.
 • [27-6-2016] Konačne rezultate zajedno s prijedlogom ocjena možete vidjeti ovdje.
 • [24-6-2016] Rezultate popravnog kolokvija možete vidjeti ovdje
 • [21-6-2016] Rezultate drugog kolokvija možete vidjeti ovdje. Uvidi u kolokvije bit će u četvrtak, 23.06.2016. u 09:00h.
 • [10-6-2016] Popravni kolokvij iz Numeričke matematike održat će se u petak, 24.06.2016. u 9:00h u P-36.
 • [31-5-2016] Drugi kolokvij iz Numeričke matematike održat će se u petak, 17.06.2016. u 08:00h u P-2.
 • [20-4-2016] Rezultate prvog kolokvija možete pogledati ovdje.
 • [12-4-2016] Postavljeni su zadaci za Domaću zadaću
 • [07-4-2016] Prvi kolokvij iz Numeričke matematike održat će se u petak, 15.04.2016., u 16:00h u predavaonici P-2.
 • [22-9-2015] Usmeni ispit iz Numeričke matematike održat će se u petak,25-09-2015. od 8:00
 • [10-7-2015] Usmeni ispit iz Numeričke matematike održat će se u utorak,14-07-2015. od 12:00
 • [26-6-2015] Usmeni ispit iz Numeričke matematike održat će se u srijedu,01-07-2015. i četvrtak, 02-07-2015 od 08:00 prema objavljenom rasporedu.
 • [26-6-2015] Konačne rezultate kolokvija i domaćih zadaća možete vidjeti ovdje.
 • [22-6-2015] Rezultate drugog kolokvija možete pogledati ovdje. Pod "Ukupno" su naznačeni oni studenti koji imaju pravo izlaska na popravni kolokvij.
 • [02-6-2015] Drugi kolokvij iz Numeričke matematike održat će se u petak, 19.06.2015., u 08:00h u predavaonici P-37. Popravni kolokvij održat će se u utorak 23.06. u 08:00h u P-2.
 • [04-5-2015] Rezultate prvog kolokvija možete pogledati ovdje.
 • [22-4-2015] Prvi kolokvij iz Numeričke matematike održat će se u četvrtak, 30.04.2015., u 14:00h u predavaonici P-2. 
 • [01-4-2015] Nadoknada vježbi biti će 02.04. u 10:00 u P-32.
 • [23-3-2015] Postavljene su domaće zadaće 2014/2015
 • [23-3-2015] Usmeni ispit iz Numeričke matematike održat će se u srijedu,01-4-2015. od 10:00.
 • [13-2-2015] Usmeni ispit iz Numeričke matematike održat će se u srijedu,25-2-2015. od 08:00.
 • [22-1-2015] Usmeni ispit iz Numeričke matematike održat će se u srijedu,11-2-2015. od 10:00.
 • [27-9-2014] Usmeni ispit iz Numeričke matematike održat će se u srijedu,1-10-2014. od 10:00.

 

 

Postavljeni su zadaci za Domaću zadaću

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment