Fakultet primijenjene matematike i informatike

 

 

 

 

 

Analitička geometrija

M002 (2+1+0) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

analitickaAnalitička geometrija izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Studenti će obnoviti i proširiti znanja o osnovama i primjeni analitičke geometrije u (trodimenzionalnom) prostoru. Pojmovi vezani uz plohe i preslikavanja bit će uvedeni s analitičkog stanovišta.

  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof.dr.sc. Zdenka Kolar-Begović  
ASISTENT dr.sc.Ljiljana Primorac Gajčić  Srijedom u 13h ili po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  2. K.Horvatić, Linearna algebra I, II, PMF-Matematički odjel, Zagreb 1995.
  3. S. Kurepa, Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
  4. D. Marsh, Applied Geometry for Computer Graphics and CAD, Springer-Velag, London, 2005.
  5. L. Čaklović, Zbirka zadatak iz linearne algebre, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
  6. A. Aglić, N. Elezović, Linearna algebra - zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1999.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Analitička geometrija realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 2 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Četvrtak, 10-12h  D-9
VJEŽBE  Četvrtak (svaki drugi), 15-17  D-9

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Tijekom kolegija planirano je pisanje 2 kolokvija, njihovo uspješno polaganje zamjenjuje pismeni dio ispita.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima 

 

OBAVIJESTI  su vidljive samo registriranim korisnicima 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment