Analitička geometrija

M002 (2+1+0) - 4 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

analitickaAnalitička geometrija izvodi se u ljetnom semestru treće godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Studenti će obnoviti i proširiti znanja o osnovama i primjeni analitičke geometrije u (trodimenzionalnom) prostoru. Pojmovi vezani uz plohe i preslikavanja bit će uvedeni s analitičkog stanovišta.

  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Tomislav Marošević  
ASISTENT dr.sc.Ljiljana Primorac Gajčić  Srijedom u 13h ili po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. B. Pavković, D. Veljan, Elementarna matematika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
  2. K.Horvatić, Linearna algebra I, II, PMF-Matematički odjel, Zagreb 1995.
  3. S. Kurepa, Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb, 1987.
  4. D. Marsh, Applied Geometry for Computer Graphics and CAD, Springer-Velag, London, 2005.
  5. L. Čaklović, Zbirka zadatak iz linearne algebre, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
  6. A. Aglić, N. Elezović, Linearna algebra - zbirka zadataka, Element, Zagreb, 1999.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Analitička geometrija realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 2 sata predavanja i 1 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA Srijedom, 8-11  D-11
VJEŽBE  Četvrtak (svaki drugi), 12-14  D-11

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Tijekom kolegija planirano je pisanje 2 kolokvija, njihovo uspješno polaganje zamjenjuje pismeni dio ispita.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 Materijali su vidljivi samo registriranim korisnicima 

 

OBAVIJESTI

  • Četvrte vježbe će se održati u četvrtak 12.4.2018. u 12h umjesto u četvrtak 19.4.2018.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment